söndag 17 januari 2010

J. G. Oncken och Sverige

I Biografin Anders ”Wibergs Lif och Verksamhet, andra genomsedda och tillökade utgåvan”, kan man läsa att Wiberg redan 1851 på en resa i Hamburg kom i beröring med ”baptistpredikanterna Köbner och Oncken”. De diskuterade barndopet och Wiberg försvarade barndopet. Köbner gav honom vid avresan skriften ”Vägvisare till dopet” av Pingelly i tysk översättning. Denna skrift läste han på tåget hem, särskilt den J.L. Daggs utläggning av 1 Kor 7:14 som fanns med i skriften. Han kom då att tvivla på barndopets skriftenlighet. 1874 är Wiberg i London och träffar då ”sin gamle vän Oncken från Hamburg”.

I N.J. Nordströms ”En kulturbild” kan man läsa om hur F.O. Nilsson fått hjälp av Schröder studera Bibeln och hur det lett vidare till att han korresponderade med J.G. Oncken rörande baptisternas åskådning. Han fick också skrifter från Oncken. Detta bör ha varit circa 1845. Den 1 augusti 1847 döptes F.O. Nilsson av Oncken i Elbefloden.

När F.O. Nilsson den 8 maj 1849 ordinerades till äldste och lärare för den nya församlingen var det J.G. Oncken, J. Köbner och Alb. Schauffler som skrivit under ordinationsbrevet. Bland annat framgår det av brevet att ”dessa svenska bröders lära fullkomligt överensstämmer med den, tros och predikas av baptisterna eller de döpta kristna i Tyskland, England och Amerika.”

Senare i ”En kulturbild” kan man läsa att ”Sin viktigaste undervisning i baptismens grundsatser hade F.O. Nilsson fått av pastor J.G. Oncken i Hamburg”. När Nilsson deltar i en tysk konferens i Hamburg 1860 håller han ett tal där han berättat att den baptismen om till Sverige genom baptistförsamlingen i Hamburg och att ”de svenska baptisterna i tro och lära överensstämmer med de tyska baptisterna.”

På de Svenska baptistförsamlingarnas andra konferens 11-15 juni 1858 deltog ”predikanterna J.G. Oncken och J. Köbner”.

För mig är det tydligt att Oncken och Köbner var viktiga personligheter för de första svenska baptisterna. Genom personliga relationer och genom undervisning hade betydelse för läror och läroutveckling i den tidiga svenska baptismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar