tisdag 24 september 2013

Böcker - digitala och fysiska

Senaste tiden har jag märkt en förändring i hur jag bygger bibliotek. Det digitala skiftet blir allt tydligare.

1. Den fysiska boken
Fysiska böcker har jag ett litet referensbibliotek för mysiga studier med en kopp te i soffan. Jag gillar det fortfarande. Sedan finns svensk frikyrkohistoria i stort sett bara i fysiska böcker. Och, en del böcker jag vill ha finns bara som som fysiska. Men, fysiska böcker blir allt mindre viktiga.

2. Kindle e-boksläsare
Det är smidigt och rätt så billigt att köpa böcker på Amazons Kindle. Det är riktigt trevligt att läsa med e-ink, bättre än fysiska böcker faktiskt. Så det är här jag helst köper böcker för att läsa. Däremot är Kindle inte så bra för referenslitteratur, det är inte så smidigt att bläddra fram och tillbaka. En nackdel är att Kindle inte har böcker på svenska, men det lever jag gärna med.

3. Logos Bible Software
Referenslitteratur görs sig bra på bibelstudieprogrammet Logos. Sökbarheten och alla internlänkar gör det riktigt bra. Jag använder Logos både på mobilen och på datorn. Logos är mitt viktigaste verktyg för referenslitteratur.

4. Olive Tree Bible Software
Olive Tree har fina appar för mobiler, även om mjukvaran finns för datorn så är det på mobilen det gör sig bäst. Bästa appen för att läsa och studera Bibeln mobilt tänker jag. Lite som en väldigt hanterbar studiebibel. Det går att göra rätt mycket med Olive Tree om man vill, jag tror att den för många är ett bättre alternativ än Logos.

onsdag 11 september 2013

Jarrid Wilson

Jag läser Jarrid Wilsons blogg. Främsta anledningen är att han på många sätt lyckas formulera tankar hos en ung generation som älskar Jesus. Det är intressant att se hur han förhåller sig till vanliga frågor ungdomar ställer utifrån en evangelikal grund, samtidigt med sin egna unga erfarenhet som en viktig del. Ibland tror och gissar man så mycket om vad ungdomen idag tänker. Jarrid Wilson hjälper att förstå bättre.