fredag 29 juni 2012

K.O. Broady

K.O. Broady had en enorm betydelse för den tidiga svenska baptiströrelsen som rektor för Betelseminariet som grundades 1866. Han tycks ha haft huvuddelen av undervisningen i teologiska ämnen där.

Men var allt så bra?

"John Ongman - En levnadsteckning" av John Magnusson från 1932 är en biografi över baptistledaren John Ongman. Där från man en inblick i hur man såg världen utifrån Örebromissionens horizont i början av 30-talet. Man såg det så baptistsamfundet hade nått kulmen 1880. Att det sedan tröttnade av, att väckelseglöden ebbat ut. Pionjärtiden var över. En orsak som anges är att det andliga livet inte fördjupats av den undervisning som gavs. Man menade att undervisningen i baptistsamfundet hade rört sig kring:
 • Pånyttfödelse
 • Dop
 • De yttre kännetecknen på den nytestamentliga församlingen
Viktiga saker som hade kunnat fördjupa det andliga livet hade blivit mindre uppmärksammade, sådant som:
 • Helgelse i djupare mening
 • Andeuppfyllelsen
 • Troslivet
 • Kristi snara tillkommelse
När jag läser den välvilliga "K.O Broady - En levnadsteckning" av N.J. Nordström från 1922 så inser jag källan till de problem Örebromissionen identifierat. K.O. Broadys undervisning hade uppenbara svagheter som i längden ger dessa problem. Örebro Missionsskola eller något liknande var bara tvunget att hända som situationen var. Jag hoppas komma med en lätt analys om Broadys undervisning om några dagar.

onsdag 27 juni 2012

Driver baptister och Ulf Ekman samma katoliserande program?

Steven R Harmons bok "Towards Baptist Catholicity: Essays on Tradition and the Baptist Vision" är en mycket intressant bok. Harmon beskriver boken själv här:

"This book submits that the proposed movement towards catholicity is neither a betrayal of cherished Baptist principles nor the introduction of alien elements into the Baptist tradition. Rather, the envisioned retrieval of catholicity in the liturgy, theology, and catechesis of Baptist churches is rooted in a recovery of the surprisingly catholic ecclesial outlook of the earliest Baptists, an outlook that has become obscured by more recent modern reinterpretations of the Baptist vision and that provides Baptist precedent for a more intentional movement towards Baptist catholicity today."

Curtis W. Freeman recenserar boken här och ger några punkter som beskriver hur en baptistisk katolicitet skulle kunna se ut:


"(1) a recognition of tradition as a source of theological authority, 
(2) a use of creeds in liturgy and catechesis, 
(3) an attention to liturgy as the context for formation by tradition, 
(4) a communal locus for the authority of tradition, 
(5) a sacramental understanding of God's presence, 
(6) a constructive retrieval of tradition, and 
(7) a thick ecumenism"
 
Något som slår mig hur Harmon, som är en del av dem mer mjuka delen av de amerikanska baptisterna,  ger goda argument för att lära sig av traditionen. Han är inte rädd för att tala om att lära från den katolska kyrkan. Han skriver även om magisterium här


"My forthcoming book on the Baptist vision and the ecumenical future includes a chapter on “magisterium,” which has to do with the configuration of teaching authority in the church. It is not only the Catholic Church that has magisterium. All churches, including Baptist ones, depend upon magisterium for the integrity of their telling of the Christian story."

Så vad ska man säga? Är det inte i många drag ett program som liknar Ulf Ekmans program? Är det bra eller dåligt? Ja, intressant är det i alla fall.

Jag det är med stort intresse jag följer Steven R. Harmon. Ulf Ekman följer jag lite på avstånd. Vi får se vad det blir av de här tankarna om att lära av traditionen, kanske är det något frikyrkoteologin behöver för att inte driva iväg.

En övertygelse jag länge haft att det i vår senmoderna, eller postmoderna tid, är viktigare än någonsin att djupa rötter i historien för att inte driva iväg i tro och praktik. Baptist 1861 projektet är en del i att förankra svensk baptiströrelse i baptistpionjärernas tro och liv. För mig är Steven Harmons program, välvilligt förstått, en försök att förankra baptiströrelsen i den kristna kyrkans första tusen år.

Faithlife

söndag 24 juni 2012

Jesus culture - lev ett liv som förvandlar världen

Jag tog lite tid att läsa Banning Liebschers bok "Jesus culture - lev ett liv som förvandlar världen" i några lugnare stunder på Torpkonferensen. Cafe Sion är en mysig plats att läsa på, särskilt när påtår ingår. Är man tidig innan kvällsmötet för att få en bra plats finns det ju också lite tid att läsa då också.

Om boken
På förlagets webbplats kan man läsa följande:

"Banning Liebscher har arbetat i Bethel Church Californien i mer än tio år. Han är huvudledare för Jesus Culture, ett arbete som vill mobilisera, utrusta, aktivera och sända ut en ny generation väckelsebärare över hela världen. 

Banning delar i boken sitt hjärta för att resa upp en generation som är präglade av en Jesuskultur, som kännetecknas av följande fyra saker: 
 •  de hedrar dem som gått före, 
 • de älskar Jesus passionerat, 
 • de lever ett liv i bön och 
 • de vandrar i Guds övernaturliga kraft.
Både Din Bok och Nya Musik har den om du vill köpa den.

Saker som väcker frågor
Vi hade en rätt så ivrig diskussion om boken på lördag kväll efter kvällsmötet i Cafe Sion. Det är tydligt att boken kan provocera en äldre generation pingstvänner. Och visst finns det en del som stör i boken. Översättningen är lite så där. Det talas om den troendes auktoritet som på ett sätt som ringer varningsklockor. Loonie Frisbee och William M Branham framhålls som förebilder vilket kanske för oss lite vid sidan av klassisk pingstteologi.

Så den som vill hålla ett discernment ministry har gott om material att blogga om här, och jag hoppas också få läsa några sådan blogginlägg på svenska om den här boken. Ni som känner er manade, här finns något att skriva om. Jag tror att det givet är en bok som det kommer att talas om i kristna kretsar under sommaren och hösten i sammanhang där det rör på sig.

Samtidigt kan vi notera att det är en bok som jag tydligen fann det naturligt att referera över kaffet. Det är något med boken som berör och det kanske därför det är extra viktigt att samtala om bra och dåligt med boken.

Att hedra och ställa sig under ledarskap
Det som verkligen fångade mig var det som stod om vikten av att att hedra och ställa sig under ledarskap. Att det är otroligt viktigt för unga som brinner för väckelse att göra det som en del av församlingens arbete och så långt det går dela ledarskapets visioner. Vikten av att hitta mentorer, även bland helt vanliga äldre kristna, framhålls också. Banning Liebscher menar att många väckelser ebbat ut därför att att man misslyckats att koppla ihop generationerna.

Personligen vet jag inte vad jag skulle varit om jag inte haft mentorer, både äldre och yngre som hjälpt mig är rätt riktning. Och, inte minst viktigt är att det är ett viktigt skydd mot kritik att stå inom den vision församlingens ledare har. Personligen för jag säga att det är tusen gånger lättare att ta kritik om församlingens ledare står bakom det man gör, eller andra ledare i det sammanhang man tillhör.

Den här bloggen kom till i under översyn av goda ledare i församlingen. Det har också varit min tydliga mening att stå under Svenska Baptistsamfundets vision och viljan har varit att komplettera och bredda den visionen, snarare än att kritisera och köra ett eget lopp.

Banning Liebscher tror att det förlöser en särskild nåd att ställa sig under ledarskap. Att om det känns som det bara tar emot i det man gör i församlingen, så kan det förlösa nåd över arbetet genom att rätta in sig under goda ledare och följa deras vision i det egna arbetet.


Vad gör man om man står under dåliga ledare?
Sedan kan det ju hända att man står under dåliga ledare i församlingen. Dåliga ledare vars visioner man med gott samvete inför Gud inte kan inordna sig under. Då har man allvarliga problem. Jag vet inte om jag har något bra lösning på det.

Det jag tror, och det jag har en tendens att göra, är att komplettera med mentorer utanför församlingen. På ett sätt ger det stadga åt en del saker jag gör även när det liksom breddar ut och tänjer på församlingens vision. Jag skulle aldrig våga gå ensam och göra saker i egen kraft utan att ha ledare bakom mig. Det är med stor tacksamhet jag ser att min församling har givit mig frihet att göra vissa projekt som någon kanske skulle tycka är kontroversiella i våra sammanhang. Men, kanske har jag fått göra dess projekt just för att jag har en tydlig vilja att göra det för församlingen och med församlingens ledare.

Jag har vänner som lämnat sin församling och gått vidare till nya gemenskaper, ibland kan det vara rätt. Men, målet måste då vara att så snart som möjligt hitta en ny fungerande gemenskap och underordna sig den. Jag har vänner som gjort detta och verkligen fått tillfälle att blomma ut på ett underbart sätt

Slutsatser
Så vad ska man tänka om Banning Liebschers bok "Jesus culture - lev ett liv som förvandlar världen"?

Jag läste den av ansvar inför församlingens ungdom. Det sammanhang som boken kommer från talas det om ofta bland unga hos oss. Det är något som rör sig och drar starkt i många kristna ungdomar. För mig är det viktigt att vara insatt och säga något genomtänkt om boken, otvivelaktigt kommer den att läsas av flera ungdomar i församlingen, oavsett vad jag skulle tycka.

Det är en spännande och utmanande bok. Personligen önskar jag att jag kunde veta vad det hela har tagit vägen om säg tjugo år. Några har farhågor om att det kommer att sluta illa. Andra ser det som en sund väckelse som det är rätt att inspireras av.

Jag tror att det är rätt för de som arbetar med ungdomar att läsa boken för att vara förbered på frågor som kommer att komma från ungdomar som läst den. Det är något som verkligen berör många. Komplettera gärna med att läsa lite på David Wellstams blogg.

Plötsligt inser jag det ironiska att jag skrivit ett välläst inlägg om cessationism, som jag fortfarande står för. Allvarligt hade det varit lättare att bara driva blogg och vara rättrogen i allt, än att också vara ledare i församlingen tjäna människor i verkligheten.

Om du kan hantera boken bör du läsa den. Är du mot det som undervisas i boken kan det vara mycket viktigt att ha en grund för att bemöta den, det här är verkligen något som rör sig nu. Är du för det som undervisas i boken kan det vara så att du kommer att inspireras på ett underbart sätt att bli en väckelsbärare och dela med dig så att du väcker nya väckelsebärare.

torsdag 21 juni 2012

Torpkonferensen

Idag blir det midsommarfirande på Torp. Jag hoppas också att göra något fynd någon antikvariatisk bok och få en översikt över nya kristna böcker i Din Bok som brukar ha försäljning på Torp.

Erevna har visat den här videon med R.C. Sproul. Den kommer jag att tänka på i bilen nu på morgonen.Erevnas har översatt från klippet:

"Synden överförs, eller tillräknas till Jesus. Men om det är allt som hände skulle du aldrig bli rättfärdig. Om Jesus tog all min synd på Sina axlar och tog mitt straff, skulle det inte få in mig i Guds Rike. Det skulle bara hålla mig utanför Helvetet. Jag skulle fortfarande inte vara rättfärdig. Jag skulle vara oskyldig, men inte på ett positivt sätt rättfärdig. Jag har ingen rättfärdighet att tala om. Och det är inte bara oskuld som får in en i Guds Rike utan rättfärdighet.

Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. – Matt 5:20
Så även om jag inte är skyldig till något så har jag inte heller gjort något. Jag har inte förtjänat något som rättvisan skulle belöna. Så poängen är att det sker en dubbel överföring. … Synden överförs till Jesus – Kristi rättfärdighet överförs till oss, till vårt konto."

Rasism och skapelsen

Ken Ham har skrivit ett mycket intressant inlägg om rasism "It Shuldn't Be a Black and White Issue!". Där ser han hur darwinistiska tankar använts för att föda rasism i samhälle och kyrkor. Han menar att utifrån en klassisk skapelstro och en rättfram läsning av Bibeln att det bara finns en ras, Adams ras.

"If we take God’s Word as written in Genesis, then we are all descendants of one man and one woman—Adam and Eve. That means there is only one biological race! Also, the biblical account of the Tower of Babel makes it clear that different cultures (people groups) arose from the one human gene pool as a result of groups separating from each other (because of the confusion of the languages). Thus based on Scripture, the church should have been teaching all along there is only one biological race—the human race! Or, we could say “Adam’s race.” In fact, God so loved the world that He sent His Son who stepped into history to be a member of Adam’s race. Since all people have sinned (in Adam) and therefore would be cut off from God, the eternal Son of God put on human flesh, thus becoming the God-man, the “’last Adam”—our relative—to die and pay the penalty for sin, and offer a free gift of salvation to those of Adam’s race. That’s why the gospel is for every tribe and nation."

Jag följer Ken Ham med intresse och undrar om det inte finns en hel del att lära av honom. Ibland har vi nog lite för enkelt och naivt tagit åt oss av en del av de evolutionära tankar som präglar vår kultur.

lördag 16 juni 2012

Radikalt lärljungaskap och anabaptism

Stuart Murrays "Radikalt Lärljungaskap - med inspiration från anabaptismen" låg i posten när jag kom hem. Jonas Melin skriver om boken här och den går att beställa här. Ser ut att bli riktigt intressant läsning.

Sedan hade Classic Anabaptist and Mennonite History Collection (19 vols.) blivit färdigt och inladdat på mitt Logos konto. Den innehåller bland annat samlade verk av Menno Simmons.

Jag tror att den anabaptistiska rörelsen har något viktigt att säga oss gällande församlingen som en gemenskap av troende och också något om vad lärljungaskap kan innebära. Sedan visar kyrkohistorien att anabaptistiska rörelser också har en inbyggd tendens att bli helknasiga, så jag är lite så där fundersam också.