måndag 21 april 2014

Evangelium ska predikas evangelium till alla som vill höra

Andrew Fuller lade den teologiska grunden för baptisternas världsmission. Idag finns baptister över hela världen. Jag kan inte annat än att instämma med Andrew Fuller i texten nedan.

 "Jag tror, att var och en av Kristi tjänare (präster och pastorer) ska predika evangelium tydligt och troget till alla som vill höra det. Eftersom jag tror på människans oförmåga i andliga ting vara helt av den moraliska, och därför av den brottsliga arten och därmed att det är deras plikt att älska Herren Jesus Kristus och förtrösta på honom för frälsning. Så tror jag därmed att fria och allvarliga anföranden, inbjudningar, maningar och varningar till dem, inte bara är i överstämmelse, utan direkt tillämpat, som medel i händerna på Guds Ande, för att föra dem till Kristus. I betraktar det som min plikt, vilken jag inte kan försumma utan att bli skyldig till själars blod."
Från Andrew Fullers trosbekännelse 1783