Leta i den här bloggen

Läser in...

tisdag 29 september 2015

Treenigheten

Håller frikyrkligheten på att spåra ur när det gäller treenigheten och i praktiken bli modalister? Jag tänker på när vännerna i församlingen ber, att det sällan finns tydligt treeniga element. Det här är något jag tänker på just nu och söker ledning hos den gamle puritanen John Owen.

"I gudomens enhet finns det tre personer, av samma substans, makt och evighet: Gud Fadern, Gud Sonen, och Gud den helige Ande. Fadern är inte av någon, vare sig född eller utgående; Sonen är evigt född av Fadern; den helige Ande utgår evigt från Fadern och Sonen. Denna lära om Treenigheten är grunden för all vår gemenskap med Gud och vår trygga avhängighet av Honom.". 
Ur Savoydeklarationen från 1658 som John Owen var medredaktör för.

lördag 29 augusti 2015

tisdag 28 juli 2015

Att lära av fäderna - urgamla stigar

Lästips i sommaren Urgamla stigar, en blogg som delar texter från förebilder i historien.

söndag 28 juni 2015

När vännernas facebookprofiler regnbågsfärgas

Det är spännande att vara kristen i dessa dagar. En omvärdering i moralfrågor sprids genom västerlandet, så också i de västerländska kyrkorna. Det är bara att se reaktionerna på det nyligen tagna amerikanske beslutet, och hur dessa reaktioner glatt delas i sociala nätverk med regnbågsflaggan som ett tydligt tecken.

På ett sätt ger det hopp, för det är tydligt att en kultur relativt snabbt kan ändra sig i viktiga moralfrågor. Kanske kommer den kristna etiken att om en snar framtid slå igenom starkt i vår kultur. Det vi ser är att förändring är möjlig, även om alla förändringar kanske inte är de vi önskar. Jag har en aning om att en omsvängning till klassikt kristna övertygelser kommer att ske under min livstid.

Sedan är det nästan lite ironiskt att se hur den delen av svensk kristenhet som mest klagar på amerikansk teologi själva är så otroligt påverkade av amerikansk teoribildning. Personligen längtar jag efter en inhemskt europeisk teologi som är stabil och biblisk. När kommer nästa Theodor Zahn? Eller nästa David Hedegård? Och var är en Anders Wiberg av idag?

torsdag 30 april 2015

Utblick över samfunds-Sverige

Sakta har jag insett att kyrk-Sverige är lite annorlunda än när jag började blogga 2009. Här är några korta skissartade reflektioner.


  • Katolska kyrkan går som tåget, helt tydligt har det fångat en längtan hos många svenskar. Frikyrkorna bör allvarligt ställa sig frågan varför.
  • Pingst tycks ha självförtroende och driv för förnyelse och evangelisation. Istället för att vara ett trött gammalt konservativt samfund från förr är det istället full fart framåt med ett tydligt ledarskap.
  • Equmeniakyrkan blir allt mindre en federation av tre samfund och mer en helt ny kyrka som försöker hitta en ny identitet. Det blir intressant att se var man hamnat om några år, om man vill behålla en frikyrkoidentitet, eller om man vill vara en light-version av Svenska Kyrkan.
  • Svenska kyrkan framstår som allt mer spretig och svår att hålla samman. Från konservativast konservativt till liberalast liberalt i en blandning som ibland är svår att förstå sig på.
  • Evangeliska Frikyrkan börjar allt mer ta rollen som Sveriges baptistsamfund. Här blandas evangelikalt med trendriktigt på ett mycket intressant sätt.
  • EFS har en stabil grund, samtidigt som det ibland tycks skava i förhållande till Svenska Kyrkan som man är en del av. Många gånger tror jag att EFS teologiska stabilitet kommer att betyda mycket för Sverige de närmaste åren.
  • Allians tycks stå stabila i sin vilja att nå Sverige med evangelium.
Det som saknas kan tyckas är ett stabilt baptistsamfund, varför fungerar det inte i Sverige? Vad gjorde vi för fel?