torsdag 31 mars 2011

Didaché

Tycker att det här är ett rätt intressant projekt. Didaché på modern svenska och tillhörande webbplats. Jag tror att det kan leda till många nyttiga diskussioner ute i våra församlingar.

Didaché intro from Kristen Underjord on Vimeo.Något som är intressant är att Didaché har flera referenser till Nya Testamentet, även om det ibland är ganska fritt citerat. Norman Geisler berättar:

"The Didache, or Teaching of the Twelve (c. 120–150). This was widely used in the early church as a religious handbook. It followed the loose quote and allusion pattern of the Shepherd but gave wide variety to its quotations, as the following survey testifies. Matthew 5:5 (chap. 3); 5:26, 39–42, 46 (chap. 1); 6:9–13, 16 (chap. 8); 7:6 (chap. 9); 10:10 (chap. 13); 21:9 (chap. 12); 22:37, 39 (chap. 1); 24:10–13, 24, 30 (chap. 16); 25:13 (chap. 6); 28:19; Mark 11:9 (chap. 12); and Luke 6:27–35 (chap. 1); 9:2–4 (chap. 8); 12:35, 40 (chap. 16); 19:38 (chap. 13); 21:12 (chap. 16) witness to the widespread use of the gospels. Other portions of the New Testament cited in the Didache include Acts 4:32 (chap. 4); Romans 12:9 (chap. 5); 1 Corinthians 16:22 (chap. 10); Hebrews 8:7 (chap. 4); 1 John 4:18 (chap. 10); Jude 22 (chap. 2)."
Geisler, N. L., & Nix, W. E. (1996). A general introduction to the Bible (Rev. and expanded.) (424). Chicago: Moody Press.

Jag vågar inte dra för stora växlar på det hela, William Varner vid Masters College konstaterar att det kanske bara är Matteusevangliet som citeras med säkerhet:

"The reader of the Didache who is familiar with the Gospels is struck by its preference for the Gospel of Matthew. Possibly the Didachist clearly cites only that Gospel to the exclusion of the other Gospels and probably to the exclusion of all other NT books. The question of how writers cite Scripture is complicated by the question of what constitutes a quotation from an earlier work. How close to the original source does it have to be to qualify as a “quotation”?"
. Vol. 16: Master's Seminary Journal Volume 16. 2005 (1) (130). Sun Valley, CA: The Master's Seminary.

Men ändå, för mig är det tydligt att man har tillgång till åtminstone delar av Nya Testamentet redan på den tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar