måndag 7 mars 2011

Bibellexikon eller Bibelencyklopedi?

Ska man välja ett bibellexikon eller en bibelencyklopedi? Nedan ger jag en artiklarna om Stakys i Rom 16:9, jag tycker det är ett uppslagsord som illustrerar skillnaderna bra.

Illustrerat Bibellexikon i tre band under redaktion av Hugo Odeberg och Thoralf Gilbrant är ett respekterat svenskt uppslagsverk. Finns idag på antikvariat och kostar ofta kring tusenlappen, kanske det bästa som finns på svenska idag:

"Stakys grek. ax; planta; ättling. En kristen i Rom, av Paulus kallad "min älskade broder". Rom 16:9."

The International Standard Bible Encyclopedia under redaktion av James Orr i utgåvan från 1939 är en konservativ bibelencyklopedi. Något som är riktigt bra att är en version finns alldeles gratis att använda på webben:

"STACHYS sta'-kis (Stachus): The name of a Roman Christian to whom Paul sent greetings. The name is Greek and uncommon; it has been found in inscriptions connected with the imperial household. Paul designates him "my beloved" (Romans 16:9)."

New Bible Dictionary från 1996 är ett modernt evangelikalt bibellexikon. För 274 kronor är det ett fynd:

"STACHYS. A friend of Paul (Rom. 16:9) with an uncommon Gk. name (but see instances in Arndt). Lightfoot (Philippians, p. 174) finds one Stachys a medicus attached to the Imperial household near this time. (*AMPLIAS.) A. F. WALLS."

Anchor Yale Bible Dictionary från 1996 under redaktion av David Noel Freedman är den mest omfattande moderna bibelencykopedin. Det går inte att kalla det varken evangelikalt eller konstervativt, kanske inte ens kristet (det utger sig för att vara "interfaith"). Styrkan är omfattningen och det vetenskapliga djupet:

"STACHYS (PERSON) [Gk Stachys (Σταχυς)]. A Roman Christian who received greetings from Paul in Rom 16:9 as “my beloved.” Having been close to Paul in the E of the Roman empire, he had immigrated to Rome. This latter fact is confirmed by the inscriptions of the city of Rome; that only thirteen epigraphical matches of “Stachys” exist shows that the Romans seldom used the name (Lampe StadtrChr, 139). Stachys was probably a gentile Christian. See NEREUS. It has been proposed that Stachys was a (freed) slave, but the inscriptions do not reveal a significant occurrence of the name for slaves (see Lampe StadtrChr, 150, 152–53); only three out of eleven possible 1st-century “Stachys” inscriptions refer to slaves of freedmen. For further discussion see the commentary on Romans in EKKNT. PETER LAMPE"

Slutsatser:

1. Illustrerat Bibellexikon ger grundläggande information på Svenska. Men jag känner att det saknar en del viktig information. Jag är inte färdig med studiet när jag läst den artikeln.

2. ISBE från 1939 finns i gratis webbversion och ger egentligen alla information jag behöver. Det går att göra ett bra studium gratis om man har tillgång till internet.

3. New Bible Dictionary har i grunden det jag behöver. Egentligen är det väl så att ett enbands bibellexikon räcker långt och det går att köpa till en överkomlig peng.

4. Anchor Yale Bible Dictionary är en bibelencyklopedi som helt klart är mycket mer utförligt jämfört med de andra. Kanske inte någon hyperviktig information utöver det som finns i ISBE eller New Bible Dictionary, men ändå. Utförligt och uppdaterat med de senaste arkeologiska fynden. Jag vill gärna ha ett evangelikalt bibellexikon och en evangelikal bibelencyclopdi (t.ex. Zondervan Encylopedia of the Bible) som bas och utgångspunkt för studierna, en trygg grund. Men, för att få en utförlig genomgång av den senaste arkeologiska forskningen och för att få ett mer liberalt och interfaith perspektiv så känner jag att jag behöver Anchor Yale Bible Dictionary.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar