lördag 9 april 2011

Gustaf Palmquist - En korsets härold

Biografin över baptistpionjären Gustaf Palmquist (1812-1867), tryckt 1889 och författad av hans bror, Per Palmquist, var givande på flera sätt. Särskilt ser man hur baptistsamfundet kommer hur den lutherska pietistiska väckelsen och hur central den personliga omvändelsen och frälsningserfarenheten är.

Några saker vill jag kommentera:

1. Gustaf Palmquist ses den som skapade den första församlingen i det som kom att bli det amerikanska baptistsamfundet Baptist General Conference. Om detta går att läsa här. Intressant att notera att det är det samfund som John Pipers församling tillhör.

2. Gustaf Palmquist gav ut sångsamlingen Pilgrimssånger 1859, som blev en storsäljare och mycket omtyckt av kristna i olika samfund. Fullständiga namnet är "Pilgrims-Sånger på vägen till det himmelska Sion, samlade och utgifna af G. & P. Palmquist". Anders Wiberg ville ge ut en mer tydligt baptistisk sångbok, men Palmquist valde medvetet sånger för att passa en bredare publik. Man kan fråga sig hur det här påverkade den unga baptiströrelsen, i ett tidigare inlägg tar jag upp vikten av den sjungna teologin. Kanske var det positivt med en bredare sångbok som nådde ut över samfundsgränserna.

3. Det är tydligt hur syndfrihetsläran rev och slet i den unga baptiströrelsen och att ett stort behov fanns av teologisk utbildning för predikanter. Palmquist ordnade flera predikantskolor på olika platser i Sverige för att komma till rätta med detta. Detta var innan Betelseminariet startades 1866.

4. Det är intressent att se på innehållet i en av dessa predikantskolor. Vi kan läsa att undervisningen omfattade:
  • Svensk språklära
  • Engelska
  • Något geografi
  • Framför allt, handledning i Bibeln
Att man undervisade i Engelska visar den riktning man tidigt hade mot Nordamerika och Storbritannien, detta i en tid då svensk teologi allmänt var influerad av Tyskland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar