måndag 25 april 2011

1875 - John Ongman studerar teologi i Chicago

John Ongman (1845-1931) var en viktig baptistledare som startade Örebro Missionsskola. 1875 flyttade han till Chicago och började studera teologi vid The Baptist Union Theological Seminarys svenska avdelning. J.A. Edgren, tidigare lärare vid Betelseminariet var det som förestod den svenska avdelningen.

Det kan var intressant att se en uppställning av de ämnen som studerades vid den svenska avdelningen, dessa var:
  • Bibeln
  • Svenska språket
  • Nya Testamentet på grekiska
  • Biblisk geografi
  • Bibeltolkningens lagar
  • Hebreiska
  • Pastoralteologi
  • Systematisk teologi
Det fanns också engelskspråkiga kurser tillgängliga även för de svenska studenterna. Det ser ut som en bred och nyttig utbildning fokuserad nästan helt på att förstå och tolka och utlägga Bibeln. 1877 hade Ongman genomgått den treåriga kursen på två år.

Allt enligt boken "John Ongman - En levnadsteckning" av John Magnusson 1932

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar