torsdag 25 oktober 2012

En fräsch traktat

Nog är det väl spännande att det fortfarande produceras traktater. Att vi som kristna fortfarande att ett idéinnehåll att förmedla. Job 25 delar med sig av en ny traktat sin blogg.

Att dela ut religiöst uppbyggliga småskrifter är kanske inte för alla, men jag tänker att vi bör undra om inte väckelsetider ofta varit förknippade med att man haft viktiga tankar att dela med sig av. Varför inte dela med sig av dem i en liten småskrift.

Eller är problemet att vi inte har något att förmedla annat än en upplevelse, eller en allmänt terapeutisk samtidskommentar. Har vi blivit andliga lekledare som servar med lite allmän andlighet med rätt så vaga tankar?

Jag tror inte att det är så illa, vi har fortfarande något att berätta. Varför inte göra det med en traktat. Och, varför inte göra flera traktater av olika typer, så har vi större chans att slå an till olika segment av befolkningen. Samma evangelium, olika presentation!

söndag 21 oktober 2012

Fyra trosbekännelser om Jesus

Apostoliska trosbekännelsen
"Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda."

Nicenska trosbekännelse
"Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilket allt blev till; som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, blev människa av kött och blod genom den heliga Anden och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes, uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, och vars välde aldrig skall ta slut."

Svenska baptister 1861
"Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet."

Baptisternas världsallians 2005
"Vi gläds åt vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder;"

tisdag 16 oktober 2012

Att frysa och bevara

Jag tänker lite på min församlings historia, eller snarare berättelsen om de församlingar som nu är en gemensam församling. Det har funnits pionjärtider, tider av väckelse, tider av stabil växt. Dotterförsamlingar har planterats, missionshus i utposter har byggts. Vi har också lagt ned utposter, stängt söndagsskolor och någon av dotterförsamlingarna finns inte längre. Det har funnits tider av framgång och tider av tillbakagång.

Ibland känns det som att man vill frysa och bevara saker från tider med framgång. Visst är det något sunt med det, att hålla fast vid något som en gång fungerat. Men, samtidigt var kanske just dessa former då nyskapande för att kommunicera evangelium i ljust den tiden och med just de kulturella förutsättningarna. Kanske är att vara trogen mot församlingens arv är att se hur vi kan dela med oss av evangelium på ett sätt som är kulturellt relevant i vår tid, i vår stad, med våra människor.

Hur skulle en Anders Wiberg, en Charles Spurgeon, en John Ongman eller en Levi Pethrus gjort idag? Förmodligen skulle de inte exakt upprepa samma sätt att undervisa och bygga församlingar. Nog skulle evangelium och respekten för Bibelordet vara detsamma, det vill jag tro. Men, jag tror också att man skulle se över former och annat.

Nu tror jag att vi gör gott i att läsa mycket om den nytestamentliga tiden och lära oss av församlingarna där. Ivrigt läsa Nya Testamentet och med detta som underlag utveckla och plantera församlingar. Jag tror också att vi gör gott att ägna mycket tid att studera de som gått före, särskilt pionjärerna i Sverige och Europa. På ett unikt sätt tror jag att Anders Wiberg och pionjärerna genom sina skrifter kan vara diskussionspartners i vårt samtal om hur vi kan utveckla och starta församlingar som fungerar idag.

Så jag vill blicka tillbaka till baptistpionjärerna, inte för att frysa och bevara, utan för att utveckla och bygga nytt. Jag vill sikta mot framtiden säkert förankrad i historien och trygg i att i alla fall försökt att inte göra om de misstag som gjorts i historien. Förväntansfull att samma evangelium som fungerade då ska fungera idag, särskilt om vi är lyhörda för den kultur vi lever i idag.

Jag vill vara med i en levande församling, inte ett museum över en väckelse som varit. Samtidigt är ett av de bästa sätten att få en levande församling att leva i dialog med dem som gått före i väckelsetider.

Idag har jag beställt en samling av Charles Spurgeons predikningar på svenska för att ge till en ungdomsledare. Tidigare har han fått P.P. Waldenströms troslära. Det blir spännande att se vad det kan få för konsekvenser för evigheten.

Med rötter i historien och blicken riktad mot framtiden. Inte för att skapa ett museum, utan för att förbereda den kommande väckelsen.

onsdag 10 oktober 2012

Hur man skriver en uppsats i teologi

Michael P. Jensens lilla bok "How To Write A Theology Essay" är en enkel beskrivning över hur man skriver uppsats i (systematisk) teologi. Med humor och en evangelikal grund ger han många bra råd som är lätta att tillämpa.

Mitt exemplar kommer jag nog att sända till en ung pastorskandidat på THS och det är väl just pastorskandidater som är målgruppen.

Men, många av råden skulle fungera bra för den som skriver blogg i teologiska ämnen, eller den som skriver artiklar i församlingsbladet. Har en tanke om att ta de bästa råden i en sammanfattad form och dela med mig av på bloggen, får se om det ges tid till det. Det jag kan göra nu är att rekommendera boken till bloggare som vill utvecklas.

Andy Naselli har en sammanfattning på engelska här.

tisdag 2 oktober 2012

IBTS till Amsterdam

IBTS community blog kan man läsa om att Baptisternas Teologiska Seminarium i Prag flyttar till Amsterdam 2014.

"The EBF Council has decided to move IBTS to Amsterdam (89% in favour), to concentrate on our doctoral programmes (85%) and sell the Jeneralka site (92%). Jonathan Edwards (BUGB) proposed a motion of thanks to the IBTS BOT, staff and students for the great years of work in Prague. The move will take place possibly in the summer of 2014."

För mig är IBTS en viktig resurs och jag hoppas att det här är en åtgärd som säkrar långsiktig överlevnad. Men, visst känns det lite sorgligt att inte längre kunna ha kvar den fina anläggningen i Prag.