onsdag 30 oktober 2013

Matthias Hafenreffer : compendium doctrinae coelestis

"Matthias Hafenreffer : compendium doctrinae coelestis" är en luthersk troslära från 1612 som användes flitigt i svensk undervisning. För något år sedan gavs den latinska texten ut med en översättning till modern svenska.

Här är några spridda tankar.

1. Här kommer vi nära den svenska lutherska reformationen och det som följde efter. På många sätt är det luthersk teologi i den här varianten som formade viktiga delar av svensk kultur. Att försöka förstå Sverige är också att försöka förstå den lutherska teologi som format oss.

2. Den kortfattade logiska formen och närheten till bibeltexten är spännande att läsa och andligt uppbygglig. En av de bättre andaktsböcker på svenska jag läst får jag nästa säga.

3. Den här boken ger en snabb introduktion till den lutherdom som låg som grund för den världsbild de svenska baptistpionjärerna levde. Svensk baptiströrelse är i mycket sprungen ur luthersk folkväckelse då man läste Bibel och luther själv. Men, i bakgrunden fanns den akademiska lutherska teologin som formade hur man tänkte om vissa saker. Mötet med en mer reformert tysk, brittisk och amerikansk baptiströrelse blev ibland chockartad och man kom sedan att formas av detta dubbla arv.

4. Jag tror att arbete av den här typen är oerhört viktigt för att forma en livskraftig kristendom i Sverige. I ett senmodernt samhälle där det känns som allting flyter fritt, är det viktigare än någonsin med djupa rötter i vår historia. Jag tror stenhårt på att göra teologi i dialog med den levande församlingen genom tiderna.

5. Artos förlag har givit oss goda möjligheter att tillgodogöra oss kyrkofäder på svenska. Nyutgåvan av Hafenreffer är ett exempel på initiativ från lutherskt håll. Jag längtar efter att få läsa något från den reformerta världen på svenska, Jean Calvin, Andrew Fuller, Matthew Henry eller så. Vi får se vad framtiden kommer att ge.

söndag 27 oktober 2013

Lou Reed

Lou Reed blev aldrig mitt livs soundtrack på det sätt jag en gång trodde. Jesus kom emellan och kanske kommer "Löftena kunna ej svika" bli ett av de bärande spåren når loppet är färdiglöpt. Men, det fanns en tid då jag kunde känna igen mig alltför bra i många av Lou Reeds sånger.

Hans djupa insikt om människan och hans sätt att beskriva det utan illusioner och förskönanden har betytt oerhört mycket för mig. Jag märker än idag när jag undervisar att jag kanske tänker annorlunda om synd och behovet av omvändelse än vad en del andra i Equmeniakyrkan gör. För mig var inte alternativet till ett liv med Jesus ett rätt så OK medelklassliv. För mig var alternativet en säker väg mot döden. Jag är så tacksam för att Lou Reed gjorde med klarsynt gällande behovet av frälsning och att Gud sedan handlade i mig.

Lou Reed är inte längre med oss, en stor musiker och textförfattare är ur tiden.

måndag 21 oktober 2013

Att vara mer konservativ än CH Spurgeon

Jag läser brett och tänker att det är ett nyttigt sätt att öva urskiljning. En regel jag jobbar utifrån är om man känner sig mer konservativ än CH Spurgeon så ska det ringa en varningsklocka.

Jag tänker på det när jag läser om konferensen "Strange Fire" som var i helgen. John MacArthur förtjänar att bli lyssnad till, han fladdrar aldrig, utan levererar stabilt år efter år. Samtidigt så har den här konferensen en stark undervisning om andens gåvor utifrån ett cessationistiskt perspektiv som kanske går längre än Spurgeon när de förklarar att tecken-gåvorna tonade ut med apostlarna. Här är ett exempel  där det är värt att fundera över hur erfarenheter bland Spurgeon och de svenska baptistpionjärerna kan få nyansera en cessationism som i mycket är en motreaktion på en karismatisk teologi som skenat iväg.

tisdag 15 oktober 2013

Vila

Är tillbaka från en tids vila och hittar en fin artikel om vila, "The Importance of Doing Nothing". Visst är det så att man vill vara så bra och åstadkomma mycket. Ibland är arbete i olika former också ett sätt att hålla borta jobbiga tankar. Men, vila är viktigt. Och nu är jag tillbaka med nya krafter.

Jag har en liten plan för studier för terminen som förhoppningsvis kan resultera i en del bra blogginlägg.

tisdag 1 oktober 2013

Accordance för Windows

En intressant nyhet för den som tycker att mjukvara för bibelstudier är spännande.