måndag 21 oktober 2013

Att vara mer konservativ än CH Spurgeon

Jag läser brett och tänker att det är ett nyttigt sätt att öva urskiljning. En regel jag jobbar utifrån är om man känner sig mer konservativ än CH Spurgeon så ska det ringa en varningsklocka.

Jag tänker på det när jag läser om konferensen "Strange Fire" som var i helgen. John MacArthur förtjänar att bli lyssnad till, han fladdrar aldrig, utan levererar stabilt år efter år. Samtidigt så har den här konferensen en stark undervisning om andens gåvor utifrån ett cessationistiskt perspektiv som kanske går längre än Spurgeon när de förklarar att tecken-gåvorna tonade ut med apostlarna. Här är ett exempel  där det är värt att fundera över hur erfarenheter bland Spurgeon och de svenska baptistpionjärerna kan få nyansera en cessationism som i mycket är en motreaktion på en karismatisk teologi som skenat iväg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar