måndag 25 januari 2010

Bibelmjukvara för iPhone

Andy Naselli jämför Olive Tree Softwares och Logos bibelprogram för iPhone och iPod Touch.

Hans slutsats är följande:
  1. The Olive Tree app is currently better than the Logos app for most things you would use biblical resources on your iPhone for: reading the Bible and very basic Bible study.
  2. The Olive Tree app is probably a better choice for people who don’t use Logos 4.
  3. The Logos app is a better choice for people who use Logos 4.
Jag har Olive trees app på min iPod Touch, jag använder inte den så mycket, men det är riktigt bra att ha tillgång till på resa. Jag har både Folkbibeln och Bibel 2000, men oftast använder jag ESV. Kanske blir det mer använt om man har Bibeln på den telefon man har med sig hela tiden.

Oxford Bibel Dictionary använder jag en del för att kolla upp smått och gott. Jag har vänner som gillar Bible Shaker, det är en app för att ta fram bibelverser i olika ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar