torsdag 7 januari 2010

Bibelsyn II - Die drei Chicago-Erklärungen

I det förra inlägget har jag argumenterat för att 1861 års baptistbekännelse är kompatibel med Lausannedeklarationen. Bland samfund och organisationer i Sverige som använder sig av Laussanedeklarationen finns Evangeliska Frikyrkan, som också är med i Europeiska Baptistfederationen.

En annan tolkning är att tänka sig att Anders Wiberg idag skulle hämtat inspiration från Bibelseminar Bonn (se gärna Wikipedias beskrivning). Det är en teologisk högskola som är känd för en konservativ bibelsyn.

Seminariets har en sammanfattning av dess tro, Glaubensgrundlage, om Bibeln skriver man:

dass die Heilige Schrift das inspirierte, unfehlbare und in jeder Hinsicht irrtumslose Wort Gottes sowie die verbindliche Autorität für Glauben und Leben ist;

Jag råkar veta av två böcker som man gärna använder i Bonn och som säger något om deras bibelsyn det är:

Vad jag kan förstå så undervisar man i de tre Chicagomanifesteten:

1. Chicago-Erklärung zur biblischen Irrtumslosigkeit, 1978. (Wikipedia)
2. Chicago-Erklärung zur biblischen Hermeneutik, 1982 (Wikipedia)
3. Chicago-Erklärung zur biblischen Anwendung, 1986.

En inledning och förklaring samt texterna på tyska finns att hämta här, under rubriken bekenntnisse. Ett utdrag ur inledningen:

In den drei Chicago-Erklärungen haben namhafte, bibeltreue Theologen aus aller Welt in übersichtlichen Artikeln des Bekennens und des Verwerfens im Detail erarbeitet,

1. was das Wesen der Schrift und ihrer Inspiration ist (Chicago-Erklärung zur biblischen Irrtumslosigkeit, 1978),

2. wie die Schrift dementsprechend im einzelnen auszulegen ist (Chicago-Erklärung zur biblischen Hermeneutik, 1982),

3. und welche Antworten sich bei einer solchen Auslegung für einige der brennenden Tagesprobleme unserer Zeit ergeben (Chicago-Erklärung zur biblischen Anwendung, 1986).

Kanske är det en utmaning för någon organisation som vill kämpa för Bibelns sanningar att översätta Chicagodeklarationerna till Svenska och göra dem tillgängliga på internet. En bra inledning är viktig. Varför inte fråga Thomas Schirrmacher om goda råd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar