söndag 31 januari 2010

Den lilla gruppen

Jag ser det här klippet med Stefan Swärd. Han här talar han bland annat om husförsamlingar och cellgrupper. Att finnas där människor är.Själv är jag med i en liten grupp som samlas regelbundet. Vi äter smörgås, delar tankar om tiden som varit och det vi har framför oss, ber och diskuterar ett kapitel i någon bok. Just nu läser vi Emmanuel Bäckryds "Tillsammans". På förlagets sida kan man läsa om boken:

"I nitton korta och fristående kapitel tar författaren upp vad kristna gör när de möts. Dop, kollekt, förbön, lovprisning och så vidare, är gemensamma handlingar som uttrycker och förstärker den kristnes identitet."

Nästa gång ska vi tala om kapitel 11 som handlar om ledarskap. Något jag tänker på en del är punkt 14 i Europiska Baptistfederationens Statement of identity:

"14. Declare that God gives spiritual gifts to believers who are called to live a life of worship, service and mission. These gifts are discerned and confirmed by the believing community together;"

Att gåvor i att leda är något som bekräftas av församlingen. Att det inte är särskilda skolor eller inre övertygelse som slutgiltigt avgör, även om sådant är viktigt. Det är gemenskapen av de troende som urskiljer vilka gåvor som finns och sedan bekräftar dem.

Jag tror vi får en bra gemenskap och att vi lär av varandra. Det är gott med smörgås och gott att be tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar