onsdag 27 januari 2010

Danmark

I det här inlägget gör jag några reflektioner över tidig dansk baptisthistoria. En intressant artikel i ämnet är Bent Hyllebergs "Julius Købner - Onckens superintendent i Danmark". Jag är särskilt intresserad av J.G. Oncken och det inflytande på de danska baptisterna som kom från baptistförsamlingen i Hamburg.

1. Toppstyre
Det fanns en ambition hos J.G. Oncken att hålla ordning och reda i baptismen genom en förhållandevis detaljerad bekännelse och genom en tydlig organisation. Man kan se att för den europeiska baptismen är inte samfundsstyre och en given bekännelse något helt främmande, det fanns redan när baptismen introducerades genom J.G. Oncken. Sedan är faktum att alla inte gillade det här och att det inte alltid lyckades så bra.

2. Spänningen mellan kalvinsk och luthersk teologi
J.G. Oncken och församlingen i Hamburg stod för en starkt reformert präglad teologi. Det danska folket var präglade av år med luthersk skolning. Här fanns en spänning. Vi kan se att den tyska baptistbekännelsen från 1847 som Hamburgförsamlingen vill hålla som normerande kom att finnas i två danska översättningar. Dels den officiella som troget följer den tyska förlagan och som är kalvinistiskt präglad, dels den som utgavs av församlingen i Ålborg där man gjorde en del justeringar vid översättningen som gav en luthersk prägel.

3. Frihetslängtan
Det fanns ett uppenbart missnöje med försöken till toppstyre från Hamburg. Förmodligen fanns det en stark revoltlust mot den lutherska överheten och man ville inte ha nya herrar. Glädjen att fritt få följa det Bibeln säger var något man ville vara rädd om.

4. Skörhet
Flera i de nya baptistförsamlingarna lämnade för att bli mormoner. Det fanns något starkt och hängivet hos de första baptisterna, men också något mycket skört. Allt var inte så stabilt och starkt. Kanske var detta som drev Oncken till att försöka ge organisation och stadga år de tidiga baptisterna. Kanske var det helt enkelt bitter erfarenhet som ledde till längtan efter en samlad och bekännande baptiströrelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar