måndag 4 januari 2010

Den tyska förlagan till Borekullabekännelsen

I tyskland finns en bekännelse författad av Johann Gerhard Oncken, Julius Köbner und Gottfried Wilhelm Lehmann från 1847. En översiktlig jämförelse visar att den är mycket lik Borekullabekännelsen. Det är rimligt att den tyska bekännelsen genom Onckens förmedling varit förlaga till Borekullabekännelsen.

GLAUBENSBEKENNTNIS DER DEUTSCHEN BAPTISTEN (1847)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar