onsdag 30 januari 2013

A Puritan Theology

Jag har inte läst den ännu, men den står och väntar i bokhyllan. Ser mycket lovande ut när jag bläddrat i den. En systematisk teologi med utifrån puritanerna.

lördag 26 januari 2013

En historisk Adam - det handlar om evangelium

På fredagskvällen talade jag med två vänner om bibeltolkning, hur Gamla Testamentet verkas så svårt för att förstå om man inte har en teologi som håller ihop det. Personligen tror jag att utan en historisk Adam så blir hela Bibeln svår att hålla samman. Artikeln "Why the Good News Turns Bad Without Adam" förklarar varför frågan om Adam inte bara är en åsikt bland många, utan att det handlar om evangeliums kärna.

Och, sanningen är att 1861 års baptistbekännelse blir obegriplig och defekt utan en historiska Adam.


"3.    Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff.

4.    Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet."

Frågan om en historisk Adam är en av de viktigaste frågorna idag, hamnar vi fel där hamnar till slut allt fel. Det är vad jag tror idag.

torsdag 17 januari 2013

Akta så du inte börjar leva som Arthur W Pink

Arthur W Pink var en brilliant författare. Kanske är hans "The Sovereignty of God" den bok som haft mest djupgående påverkan på mig under 2012. Jag läste den ocensurerade utgåvan från Baker. Jag tänker på den ofta, hur den brände bort de sista invändningarna mot reformert teologi och förändrade sättet jag arbetar på i församlingen. Personligen kommer jag att läsa mer av honom och rekommenderar andra att göra det. Kanske var han en stor del i den reformerta teologins pånyttfödelelse och jag är tacksam för hans insats.

Men, samtidigt. Jag känner mig inte som någon riktig fanboy. Något i stilen känns inte bra och det är något med attityden som inte känns varmt. Något i hans personlighet var inte bra, han drog från församling till församling, och isolerade sig sedan på en ö med få kontakter. Mycket av det bästa han skrev kom till där isoleringen. En isolering utan församlingsgemenskap.

Är det verkligen så man lever ett kristet liv? Dan Phillips tycker det inte och skriver om det i blogginlägget "A.W Pink: glorifying God by disobeying him?" Vad tänker du?

Jag kommer att tänka på en sak jag funderat över en tid. Att vissa bloggskribenter som i grunden har en bra teologi och mycket bra att säga riskerar att få för många drag av Arthur W Pink. Framför allt det att dra sig undan gemenskapen med den kristna församlingen. Det kan sluta riktigt illa.

Våra församlingar är inte perfekta, men det är inte du heller. Kanske kan du vara med att grunda en bra församling en dag, kanske är den församling du är med idag en bra övning för detta. Att tjäna den lokala församlingen är nog det bästa man kan göra som förberedelse för församlingsplantering.

Så läs gärna Arthur W Pink, blogga mycket och med ett tydligt budskap. Men akta dig att du inte börjar leva som och bli som Arthur W Pink. Vi är gjorda för att vara en del en kristen gemenskap.


söndag 13 januari 2013

Pastor Piras råd till unga predikanter

Claës Fredrik Pira (1831–1887) var en av de betydande pastorerna i de tidiga svenska baptiströrelsen. Här ett råd han gav till en ung predikant. Jag citerar utifrån boken "En frikyrklig märkesman - Claes Fredrik Piras liv och verksamhet" av J. Byström 1928:

 "Käre broder, du har att bereda dig på många prövningar såväl som mycken glädje. Men om du möte motstånd och och prövningar, skall du inte fälla modet, ty den Herre och Frälsare, som du tjänar, ska bistå dig. Så skall du för all del inte stå på talarstolen och vara ovettig på dina stackar hjälpbehövande medmänniskor, utan giv dem i stället evangelium, ty detta är medlet, som kan frälsa och lyfta och fostra dem och göra dem till lyckliga Gudsmänniskor."

fredag 11 januari 2013

Vad läste läsarna 1859?

Vi ett prästmöte i Strängnäs 1859 fick prästerna avlägga rapport om de kyrkliga förhållande. Jag citerar utifrån boken "En frikyrklig märkesman - Claes Fredrik Piras liv och verksamhet" av J. Byström 1928.

Läget i Lillkyrka gällande läseriet:

"Några sk läsare finnas i pastoratet. De läsa mycket Fjellstedts bibelförklaring, Arndts Sanna kristendom, smärre avhandlingar av Ryle och begagna en smångbok, kallad Klangårets basun."

Så vad kan man då säga om de skrifter läsarna läste i Lillkyrka 1859?

Peter Fjellstedts (1802-1881). Jag har träffat på bekanta som använder Fjellstedts bibelförklaring än idag. Han var en god lutheran som också inspirerats av hernhutarna som var en evangelisk väckelserörelse. En brand för mission var tydlig i hans liv.  Vi kan läsa i Svenska biografiskt lexikon:

"[Fjellstedts] »Biblia, det är all den Heliga skrift, med Förklaringar», som 1849 började: utgivas på P Palmqvists förlag, var sannolikt nämnda förlags största artikel. Är 1880 hade den under de 25 år den varit tillgänglig utgått i mer än 40 000 ex. Nya testamentet hade dessutom separat utgivits i 15 000 ex. Bibelförklaringen utgjordes av tre tjocka delar och såldes 1880 i gottköpsupplaga för 12 kr per häftat ex."

Johann Arndt 1555-1621 var en luthersk teolog med dragning mot den medeltida mystiken. Kom att bli populär i pietistiska kretsar, men ibland kritiserad för brist på luthersk renlärighet. "Sanna kristendomen" finns i tryck på svenska än idag på Artos förlag. På Wikipedia kan man läsa att:

"Arndt var länge en uppskattad författare i Sverige. Hans "Sanna kristendom" utkom på svenska första gången 1647, översatt av L. Mureus, utgavs i ny upplaga 1695 samt utgavs sedan minst 30 gånger under 1700- och 1800-talen."

J.C. Ryle (1816-1900) var en brittisk anglikanske biskop av evangelisk övertygelse. På engelska finns många av hans skrifter i tryck och han är ivrigt läst, rekommenderad och omtyckt i reformerta kretsar. Här är ett exempel på en småskrift på svenska:I lexikonet "Svenskt anonym- och pseudonymlexikon" av Leonard Bygdén kan vi läsa om "Klangårets basun":

"Klangårets basun eller Sions harpa, innehållande walda sånger af flera författare, i öfwerensstämmelse med Guds ord och wår evangelisk-lutherska bekännelse. Samlade och utgifne af G. O. E. ["o: Engström]. Örebro, G. O. W. Hæ-gerstrand, 1857. 12:o.. L. 
Uppl. 2 under titel: Sions harpa. Sthm, 
A. L. Norman, 1861. "

Visst är det en del uppbygglig litteratur man lästa som läsare i Lillkyrka 1859. Jag tror att det är avgörande för den kristna kyrkan i Sverige att ta fram god litteratur som kan vara en stabil grund för ett nytt läseri.

tisdag 8 januari 2013

Bibelkritiken som ett verktyg att motverka fundamentalism

Jag läser artikeln "Bibelsynen påverkar tolkningen" i Dagen. Mycket intressant. Bland annat skriver Göran Lennartsson:

"Bibelsynen påverkar ofta i hög grad bibeltolkningen som i sin tur styr tillämpningen av Bibeln i praxis. Likaså synen på Jesus."

Det är väldigt sant. Något det inte alltid talas om är att bibelkritiken i flera samfund och rörelser medvetet använts för att motverka och skala bort gammaldags trångsynt fundamentalistisk teologi. Jag reagerade lite första gången jag läste det i en bok om bibelanvändning, men förstod sedan att det var ett medvetet program som faktiskt fungerat väldigt bra.

Tanken är att bästa sättet att komma åt gamla predikanter som undervisar det Bibeln säger, är att visa att deras Bibel inte kan läsas på det sätt som de gör, att den inte är så pålitlig som de tror. När man sedan visat att Bibeln inte är pålitlig på det sätt som den gamle predikanten tror, så kan man föra in sina egna alternativa tolkningar. Man är fri från den gamle predikantens trångsynta läror. De unga teologerna vet bäst, de har den senaste bibelvetenskapen på sin sida. Man har en god grund för att gå framåt och utveckla församlingens teologi så den anpassas till de behov som finns för dagens människa.

Det är bara att se i debatten om bibelsyn idag. Hur tankar om bibelsyn ofta hänger ihop med åsikter i teologiska frågor och i samlivsfrågor. Hur man förhåller sig till bibelkritiken är en långt ifrån neutral fråga, de slår igenom i teologi, predikan och församlingsliv. Den som vill se vad en öppenhet för bibelkritik kan göra med en predikant kan med fördel läsa Bart Ehrmans blog.

Så snälla, låtsas inte att bibelkritik bara handlar om att förhålla sig till en typ av forskning. Det handlar också ofta om att genomföra en viss teologiska agenda i våra samfund. Om det är en bra eller dålig agenda kan diskuteras. Men, jag är övertygad att ivrigt förespråkande för bibelkritiken ofta är kopplat till andra frågor man driver.

Det här görs ofta med kärlek till Jesus och en längtan efter att våra samfund ska växa och vara välkomnande för nya människor. En hjälp att låta var församlingar att anpassas till vår tid. Men, jag tror vi bör vara ärliga med det vi gör.

Prova en läxa. Vad händer med den här texten i 1861 års baptistbekännelse om vi bejakar evolutionen och inte tror på en historisk Adam?

"3. Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff."

Det blir en annan teologi, det är vad jag tror. Till och med en annan syn på vad frälsning kan vara. Kanske är det bra i vår tid, kanske är det dåligt. Men, annorlunda är det.

lördag 5 januari 2013

Min svenskspråkiga studiehörna

Läser Bergsjöbloggens inlägg "Vad säger bokhyllan om en person?" och blir inspirerad. Visst säger både bokhyllan och facebook något om vem man är. För min del ser det nog ut som jag är en rätt så nyfiken person med breda intressen, någon annan kanske vill säga något annat.

Jag har en engelskspråkig studiehörna, en svenskspråkig studiehörna, ett hörn med baptisthistoria och ett allmänt bibliotek med mest konst, filosofi, socialvetenskap, biografier och lite allmän teologi som Waldenströms samlade verk.

Eftersom jag gick igenom den svenska studiehörnan, och sorterade in en del och sorterade ut en del, igår tänkte jag att det kan vara kul att göra en lista på vad som finns där. Kanske kan det vara någon till glädje.

Den portabla delen

Svensk Studiebibel
Min läsbibel i folkbibelns översättning och med noter av den norske pingstvännen Thoralf Gilbrant. Jag gillar den skarpt.

Verbums studiebibel
I kyrkan använder vi Bibel 2000, så när det behövs en sådan Bibel i kyrkan använder jag den här, mycket för de breda marginalerna där jag kan göra anteckningar. Inledningar och noter speglar en teologi som jag har mycket svårt för.

Eerdmans Dictionary of the Bible
Jag har både Olive Tree och Logos på mobilen. Märker att det ofta är det här bibellexikonet jag kollar upp saker i när jag är på språng. Flera andakter har kommit till mycket med hjälp av denna resurs tillsammans med bibeltexten, när behövt sätta samman något på kort varsel. Ett rätt så ojämnt lexikon, så man får använda det med varsamhet, men samtidigt är det också här jag oftast jag hittar det jag letar efter.

Den svenskspråkiga studiehörnan

Scofield Bibel Luther 1914
Ett minne från en bibelkonferens i Tyskland. Använder den oftare än jag trodde när jag köpte den. Det är intressant att se hur tyskan ibland ger ett extra ljus över texten.

Effektives Bibelstudium av Gordon Fee
Har den här boken på svenska, tyska och i två engelska utgåvor. Leker med idén om att sätta samman en artikel om den referenslitteratur som rekommenderas här. Det säger något om var den evangelikala rörelsen rör sig idag.

Reclams Bibellexikon
Ett antikvariatfynd från en resa Österrike. Vet inte om det är det bästa på något sätt, men det är kortfattat och har inte mer text än jag orkar med på tyska.

Biblisk uppslagsbok av Saarisalo och Hedegård
Ett väldigt bra bibellexikon tycker jag. Använder det mycket. Hedegård är en förebild för mig. Önskar att man kunde göra ett bibellexikon med den här attityden i vår tid. Respekten för Bibeln är tycker jag om. Hedegårds Nya Testamentet på vår tids språk har tyvärr en lite undangömd plats bakom den andra böckerna just nu, jag tycker mycket om den översättningen, men har inte läst så mycket i den på sistone.

Westminster Reference Bible
En julklapp julen 2012. Står i svenska hyllan för att det är den bekvämaste läsplatsen och för att jag tänkt läsa igenom NT i King James översättningen under våren. Den här utgåvan har svåra ord i KJV förklarade i marginalen. Lite av syftet är att öva gammaldags engelska för att bättre kunna läsa puritanerna.

Vad lär Gamla Testamentet av Wilhelm Möller
Klassisk tysk bibelkunskap översatt av David Hedegård

Inledning till Gamla Testamentet av Wilhelm Möller
Klassisk tysk bibelkunskap översatt av David Hedegård

Nya Testamentet på Grekiska och Svenska
Använder det i mycket som en bra, hanterbar och läsvänlig utgåva av NT i Bibel 2000. Önskar att jag kunde göra mer av grekiskan, men den finns åtminstone där.

Nya Testamentet - The message på svenska
En översättning av NT som utan tvivel kommer att få intressanta inverkningar på svenska frikyrklighet. För mig ett sätt att hålla mig bekant med vad många kommer att predika i vår tid. En översättning som är lika mycket kommentar som översättning.

Bibelintro av Greger Andersson och Claes Bengtsson
En enkel guide att ha med vid bibelläsningen.

Teologins Historia av Göran Hägglund
Önskar jag hade läst hela, nu har jag den mest som referens.

Confessing the Faith - The 1689 Baptist Confession för the 21st Century
1689 års baptistbekännelse på modernt språk. Använder den som referens vid bibelläsningen. En riktig skatt, önskar att den fanns på svenska.

Teologisk ordbok av Per Beskow
Är vad den heter. Vet inte om jag använder den så mycket i praktiken.

Inledning till Nya Testamentet av Theodor Zahn
Har läst större delen sittande i bänken i en av våra domkyrkor. Klassisk tysk bibelforskning översatt av Bruno Nyström och David Hedegård. Allt kanske inte är rätt, men kärleken till Bibeln och respekten för kyrkofäderna gör att jag förlåter så mycket. Påverkar mig mycket. Undrar om det finns någon idag som är så beläst som Theodor Zahn.

Bibelböckernas tillkomst Gamla Testamentet (del I) och Nya Testamentet (del II) av C.E. Benander
Så som det undervisades på Betelseminariet på 20-30-tal. Har inte läst dem, men har dem för kopplingen till historien.

Loci Communes 151 av Philip Melanchthhon
En klassiska troslära i svensk översättning. Använder den som referens. Skulle vilja läsa hela noga.

Betraktelser öfver Matthei Ev av J.C. Ryle
En nykomling i bokhyllan. Översättning från 1859. Får se vad det går att göra av den.

Översättning och utläggning av Nya Testamentet - Evangelium enligt Matteus av J.A. Edgren
J.A. Edgren är en svensk baptist som inte riktigt faller in i mallen. Det jag läst i denna kommentar är intressant.

Stora Galaterbrevskommentaren av Martin Luther
Man ska hedra dem som gått före. Det gör jag genom att ha denna kommentar i bokhyllan. Luther var en hjälte.

Tröst och trots - Uppenbarelseboken av Leif Carlsson
Det verkar som att jag aldrig blir klar med Uppenbarelseboken. Leif Carlsson är en synnerligen sympatisk bibellärare. Får se om den här boken kommer att hjälpa mig.

Förklaringar till Nya Testamentet i tre band av Bo Giertz
Ger ofta en bra översikt över ett textstycke. Bibeltrogen attityd. Rekommenderas varmt.

Vår Svenska Kyrka
Ett praktverk från 1950. Hedrar en släkting som gått före i tron.

Illustrerat Bibellexikon i tre band under redaktion av Thoral Gilbrant
Bibeltroget och omfattande. Ofta finner jag det underlag jag behöver i ett ämne här. Genom att vända sig till Bibeln mer än den samtida forskningen har det inte blivit daterat som många andra bokverk från den här tiden. Rekommenderas starkt. Intressant nog finns en digital utgåva att läsa här. Zondervan Encyclopedia of the Bible är ett fint komplement på engelska.

Svenska Bibliskt Uppslagsverk i två band utgivet av Ivan Egnell
Ibland hittar jag något intressant, men ofta känns det så bundet till sin tids forskning att det inte längre känns relevant. Vill jag ha den senaste bibelforskningen så kollar jag hellre Yale Anchor Bible Dictionary. Men, samtidigt ger det ändå en bra bild av sin tids bibelforskning och försvarar därför sin plats i bokhyllan. Men, det känns som det sällan är till nytta när jag förbereder undervisning.

Biblisk Ordbok av Nyström och Stave
Ett gammalt bibellexikon som har fördel att var kortfattat och ger en bild av sin tids forskning. Har det mest av nyfikenhet, kanske inte alltid så användbart.

Ordbok till Nya Testamtentet  av Heikel och Freduchsen
En liten hjälp i grekiska.

Kristen tro huvudredaktör Alister McGrath
En bra grund i allmän evangelikal kristen tro. Vi har använt den en del i församlingen. Alla borde ha ett exemplar.

Nyckelord som öppnar trons värld av J I Packer
En kortfattad teologi från reformert perspektiv. Bra och nyttig. Jag använder den ofta för att hitta rätt ord på svenska för något jag läst om på engelska.

Teologisk handbok - Ett litet lexikon till teologins historia av Tage Bentzer
Jag vet inte vad jag ska tycka om den här. Det jag vet att jag använder den rätt så ofta för att få en bild av den svenska diskussionen och hitta rätt ord på svenska.

Den kristna kyrkans historia av Jonathan Hill
Läste den när den kom ut och lärde mig mycket. Sympatisk på många sätt, särskilt det globala perspektivet är intressant.

I Jesu fotspår av Peter Walker
Har bara bläddrat i den

Bibelfakta i färg
Använder som referens

De första kristnas värld av Edwin Yamauchi
Använder som referens. Det jag läst har känns rätt.

Bibelns värld av Gerald Hughes och Stephen Travis
Använder som referens

Den kristna kyrkan från Apostlarna till Renäesanssen av Beskow, Hellström och Nilsson
Har inte använt det mycket

Antiken religioner av Gilhus och Thomassen
Hjälper att sätta Nya Testamentet i sammanhang. Mycket intressant att se i vilken värld Paulus undervisade.

Bibelns länder och folk
Ett minne från en släkting

Vad säger grundtexten av Folke Boberg
En konkordans som hjälper att hantera grekiska och hebreiska. Rekommenderas varmt.

Theologisches Beggriffslexikon zum Neuen Testament av Coenen och Haacker
Mycket bra när jag tagit mig tid att tränga igenom tyskan. Får mig att vilja bli bättre på tyska.

Kristen Dogmatik av Pieper och Mueller
En konservativ luthersk troslära. Har inte läst den än, men det jag kollat upp känns bra.

Under den högstes beskärm av Levi Pethrus
En andaktsbok jag tycker om

Jag vet på vem jag tror av Carl Fr Wisläff
En kortfattad troslära från lutherskt perspektiv som är mycket sympatisk. Rekommenderas.

Guds dödgrävare - Har vetenskapen begravt Gud? av John Lennox
Ett litet stycke apologetik.

Med tanke på Gud av Ulf Jonsson
En översikt över religionsfilosofi.

Inga enkla frågor av William Lane Craig
Apologetik

Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller
Boken som fick mig att sluta läsa apologetik och istället ägna tiden åt att tillämpa. Underbart bra. Talar till den moderna människan på ett sätt som få andra. Rekommenderas å det varmaste.

Texter & tankar ur Nya testamentet och Gamla Testamentet av Gunndar Ohlovsson
Förebildliga predikningar och bibelstudier ur ett pingstperspektiv.

Vad Bibeln lär av R.A. Torrey
En god hjälp vid att förbereda bibelstudier genom att studera ämnen i troslära.

Biblisk ordbok av Oscar Bensow
En klassik enkel konkordans.

Sword of the Spirit på svenska - 12 studiehäften av Colin Dye
Internationell pingstteologi. Använder dem för att förstå vännerna i pingst.

Palestinas Geografi av John Cederoth
En klassiker från Betelseminariet

Bibliska studier i två band av Harald Cedersjö
Klassisk Örebromission.

Bibelns bildspråk av O.L. Björk
Klassisk Örebromission

Predikantens rådgivare av Carl Andin
Klassisk Örebromission

Bibelns grundläror i fyra band av Carl G. Lagergren
En baptistisk troslära från 1922. Jag har bara bläddrat i den, men den ser mycket intressant ut.

Biblisk troslära av J.A. Edgren
Ger en inblick i hur baptister kunde skriva troslära i slutet av 1800-talet.

Radikalt lärjungaskap med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray
En bok som ger mycket inspiration för praktiskt församlingsarbete. Visar hur det baptistiska arvet kan göras verkligt relevant i vår tid. Rekommenderas varmt.

Livet med Jesus av Mattias Sennehed
En praktisk handbok till kristet liv ur pingstperspektiv. Läste den på ett café i höstas. En slags rättframhet och modfullhet som påminner om baptistpionjärerna. Tar med mig in i församlingsarbetet. När ska GF skriva en motsvarighet?

Luthers kyrkopostilla och Luthers huspostilla av Martin Luther
För att behålla kopplingen till historien.

På Bibelns Grund - Predikningar av John Wesley
I och Gemensam Framtid är jag nu på ett sätt Metodist. Försöker suga åt mig det bästa ur den traditionen.

Husandakt av Rosenius
Underbara andakter. Får mig ibland att fundera på att gå över till EFS.

Psalmer & Sånger
Den sångbok vi använder i församlingen. Den sjungna teologin är lika betydelsefull som den predikade teologin.

Den svenska evangelieboken
En klassiker för svensktalande. Ett sätt att hålla kontakten med den vidare kyrkligheten och ett sätt att få lite av kyrkorårets rytm.

Predikningar till Svenska Högmässotexterna av C.H. Spurgeon
De gånger det blir hemmagudstjänst så är det en predikan av Spurgeon jag läser. Mycket bra.

Gudstjänstboken
Teologi är lika mycket praktik som teori. Här beskrivs praktisk teologi i det sammanhang jag hör hemma i.