söndag 13 januari 2013

Pastor Piras råd till unga predikanter

Claës Fredrik Pira (1831–1887) var en av de betydande pastorerna i de tidiga svenska baptiströrelsen. Här ett råd han gav till en ung predikant. Jag citerar utifrån boken "En frikyrklig märkesman - Claes Fredrik Piras liv och verksamhet" av J. Byström 1928:

 "Käre broder, du har att bereda dig på många prövningar såväl som mycken glädje. Men om du möte motstånd och och prövningar, skall du inte fälla modet, ty den Herre och Frälsare, som du tjänar, ska bistå dig. Så skall du för all del inte stå på talarstolen och vara ovettig på dina stackar hjälpbehövande medmänniskor, utan giv dem i stället evangelium, ty detta är medlet, som kan frälsa och lyfta och fostra dem och göra dem till lyckliga Gudsmänniskor."

1 kommentar:

  1. Tyvärr är just evangelium det budskapet som saknas fullständigt i de flesta kyrkorna. Istället förkunnas det ett svagt "må bra" budskap utan kraft och utan påverkan på livet. Medmänniskorna är mer än någonsin hjälpbehövande, men finns det sant hjälp att få??

    SvaraRadera