onsdag 26 september 2012

En tolkningsmodell för att förändra världen

Som baptist är det gott att hålla kontakten med den anabaptistiska rörelsen, även dess mer radikala element. Nu får jag väl säga att jag i mycket känner mig mest hemma med den magistrala reformationen med Luther och Calvin, men det är något med gemenskapen och engagemanget i den radikala reformationen som jag har svårt att bara ignorera.

När jag bläddrar i i boken "Say to This Mountain - Mark's Story of Discipleship", som ger en lekmannaversion av mennoniten Ched Myers "Binding the Strong Man", fångas jag av en tolkningsmodell för ett lärjungaskap där sociala, ekonomiska och politiska dimensioner får plats.

Här ger jag en fri och folklig översättning av tolkningsmodellen i fyra steg:

1. Våra första förståelse och insikt i texten utifrån våra egna intressen och bekymmer.

2. Kritiskt studium av texten utifrån dess socio-historiska sammanhang och det sammanhang som ges av själva berättelsen.

3. Reflektion över läsarens socio-historiska sammanhang och det sammanhang som läsarens liv innebär.

4. Ett omformat och förändrat engagemang med (att förändra) världen.

Ett spännande recept för att läsa och tolka Bibeln och sedan gå ut och förändra världen. Känn dig utmanad, det gör jag. Men, glöm inte att rätt tro och rätt liv hör ihop :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar