lördag 31 mars 2012

Europeiska Baptistfederationen om andliga gåvor

Europeiska Baptistfederationen om andliga gåvor. Bearbetat från "A Dictionary of European Baptist Life and Thought":

• Andens frukter: Gal 5:22-23
• Kristi gåvor: Ef 4:11-13
• Andens gåvor: 1 Kor 12:8-11
• Gåvor: Rom 12:6-8

Den lokala församlingen är mottagare av Andens gåvor och samtidigt gemenskaper där man odlar Andens frukter. Gåvorna är inte i första hand individens egendom, de finns så att Guds folk kan användas för Guds arbete.

onsdag 28 mars 2012

Gordon Fee om andliga gåvor

Gordon Fee är kanske den internationella pingströrelsens mest betydande teolog, och en erkänd bibeltolkare som är nyttig att läsa. I boken "Anden och Guds folk" (som tyvärr inte tycks vara i tryck längre) går han igenom nådegåvorna:

1. Olika former av tjänst
 • Att hjälpa (1 Cor 12:28)
 • Att styra (1 Cor 12:28)
 • Tjänandets gåva (Rom 12:7-8)
 • Gåvan att frikostigt dela med sig (Rom 12:7-8)
 • Vara nitisk som ledare (Rom 12:7-8)
Fee är lite tveksam inför denna kategori och noterar att "Dessa är de minst "karismatiska" av gåvorna, och de som man minst förknippar med gudstjänstgemenskapen" och senare "Att ta med dem i en diskussion av charismata skulle öppna dörren för att se allt Anden gör som charismata, vilket skulle göra själva definitionen av kategorin värdelös"

2 Underverk
 • Tro (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att bota (1 Cor 12:9-10)
 • Gåvan att göra under (1 Cor 12:9-10)
Fee noterar "I originaltexten står orden "gåva" och "under" i pluralform, vilket tyder på att de sistnämnda gåvorna inte är permanenta, utan att varje tillfälle då de förekommer är en gåva i sig."

3. Andeinspirerat tal
 • Gåvan att meddela vishet (1 Cor 12:8, 10)
 • Meddela kunskap (1 Cor 12:8, 10)
 • Att tala profetiskt (1 Cor 12:8, 10)
 • Att skilja mellan andar (1 Cor 12:8, 10)
 • Tala olika slags tungomål (1 Cor 12:8, 10)
 • Tolka tungotal (1 Cor 12:8, 10)
 • Uppenbarelse (1 Cor 14:6)
 • Undervisning (1 Cor 14:6)
 • Sång (1 Cor 14:26 i ljuset av Eph 5:19 och Col 3:16)

Bergsjöbloggen om kända kalvinister genom historien

Bergsjöbloggens inlägg om kända kalvinister genom historien är värt att läsa. Tankeväckande!

måndag 26 mars 2012

Den troende gemenskapen urskiljer och bekräftar andliga gåvor

I Budskap från jubileumskongressen för baptisternas världsallians 2005 kan man läsa i punkt 14:

"14. Vi tillkännager att Gud ger andliga gåvor till troende som är kallade att leva ett liv i tillbedjan, tjänst och mission. Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans"

Det är så tydligt här att andliga gåvor är till för att användas i församlingens arbete, för att bygga upp församlingen och att göra världen och närsamhället mer som Gud tänkt sig dem i skapelsen.

Särskilt så är det troende gemenskapen som urskiljer och bekräftar andliga gåvor, inte jag själv, och inte para-kyrkliga organisationer. Andliga gåvor är inte för att jag ska berömma mig själv , de är för att vara i tjänst i den troende gemenskapen och göra församlingens uppdrag.

Jag har tänkt mycket på detta och mer och mer ser jag att det finns något mycket viktigt här. Precis som församlingen är Församling först när den gör sitt uppdrag i närsamhället och världen, så är andliga gåvor verkligt Andlig Gåvor först när de får vara i arbete och göra församlingens uppdrag. Gåvorna urskiljs och bekräftas därför av den troende gemenskapen när man sett att gåvorna verkligen används och är nyttiga för vårt gemensamma uppdrag.

torsdag 22 mars 2012

Böcker om Andens gåvor

Andens gåvor är ett av det mer både spännande och kontroversiella ämnena i Sveriges kristenhet. Nedan är några böcker som hjälp mig att tänka om nådegåvorna:

"Showing the Spirit: 1 Cor 12-14 - A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14" av D.A. Carson. Noggrann genomgång av 1 Korintierbrevet 12-14 med väl genomtänkta och nyanserade slutsatser. D.A. Carson är alltid värd att lyssna till. I den här boken ger han ett smått jämkande perspektiv och manar till förståelse mellan bröder och systrar från olika riktningar när det gäller förståelsen av Andens gåvor.

"The Holy Spirit" av Sinclair B Ferguson. En teologi över Helig Ande som också tar upp andens gåvor och diskuterar bland annat hur man kan se på tungotalet om man inte tillhör den karismatiska rörelsen. En bok som fick mig att tänka till ordentligt.

"Anden och Guds folk" av Gordon Fee. En av den internationella pingströrelsens främsta teologer och en aktad bibeltolkare skriver populärt om Helig Ande utifrån ett pingstperspektiv. Tyvärr slut på förlaget. Kan gärna kompletteras med den rätt så omfattande "God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul", jag har inte läst allt i den, men det jag läst håller verkligen hög klass.

onsdag 21 mars 2012

John MacArthur om Andens gåvor

En vän frågade mig om jag kunde sätta samman något om John MacArthurs syn på Andens gåvor, eller nådegåvor som vi också benämner dem. John MacArthur är en omtyckt pastor bland många baptister i öst och hans studiebibel finns utgiven bland annat på ryska.

Vi är ju ofta lite uppstressade över Andens gåvor i Sverige, om någon inte står helt för den karismatiska synen kan man få höra att man förnekar Helig Ande och att man är mycket liberal och en nästan en fiende till Jesus. Därför är det nyttigt med ett lite annat perspektiv som berikar och fördjupar.

Jag tror inte frågan löses helt genom att bråka om bibeltexter för och emot. Erfarenheter och teologiska system ligger som hjälp i tolkning, det kommer vi aldrig ifrån. Vi har en slags teologiska glasögon när vi går till bibeltexten. Själv uppfattar jag John MacArthur som en ansvarsfull pastor och teolog som vi gör gott i att ta på allvar, även om vi inte nödvändigtvis måste tolka Bibeln på samma sätt.

John MacArthur representerar en mer konservativ baptistisk syn på Andens gåvor. Det följande bygger på boken "The Body Dynamic".

Nådegåvorna är viktiga, dagens församling måste vara andefylld. MacArthur delar upp andens gåvor i permanenta och temporära.

De permanenta gåvorna är till för att bygga upp kroppen, kyrkan, och finns idag. De temporära gåvorna fanns i nytestamentlig tid för att visa att apostlar och profeter
talade med ord från Gud. Dessa teckengåvor tonade ut med apostlarna.

MacArthur undervisar att ingen har helandets gåva i dag, men att Gud hör och besvarar bön i tro, och att Gud svarar på bön i enlighet med sitt egen fullkomliga vilja för de som är sjuka och lidande.

Temporära teckengåvor som tonade ut med apostlarna:

• Gåvan att göra mirakel

• Helandets gåva

• Tungotal

• Uttolkande av tungotal

Permanenta gåvor som finns idag för församlingens uppbyggelse:

• Profetians gåva (som MacArthur ser som predikan)

• Undervisningens gåva

• Trons gåva

• Visdomens gåva

• Kunskapens gåva

• Urskiljande mellan andar

• Gåvan att visa barmhärtighet

• Gåvan att trösta, förmana och uppmuntra

• Givandets gåva

• Administrationens gåva

• Att tjäna och hjälpa

onsdag 14 mars 2012

Troendedopet i Keachs katekes från 1677

Keachs Catechism 1677 beskriver troendedopets förutsättningar och genomförande:

Vem bör dopet förvaltas till?
Dopet bör förvaltas till alla, som trovärdigt bekänner omvändelse til Gud, tro på och lydnad mot vår Herre Jesus Kristus, och till ingen annan.

Apg. 2:38, 41 Mark. 16:16 Apg. 8:12


Skall bekännande kristnas spädbarn döpas?
Bekännande kristnas spädbarn skall inte döpas, eftersom det varken är ett påbud eller ett exempel i Bibeln, det finns ej heller säkra slutsatser från Bibeln att döpa så.

5 Mos. 13:1 Apg. 8:12 Apg 10:46-48


Hur förvaltas dopet rätt?
Dopet förvaltas rätt genom nedsänkning, dvs. genom att sänka ned hela den troendes kropp i vatten, i Faderns, Sonens och Helig Andes namn, efter Kristi instiftelse och apostlarns skick, och inte genom bestänkning eller överösning med vatten efter människors tradition.

Matt. 3:16 Joh 3:23 Apg. 8:38-39

fredag 9 mars 2012

KONY 2012 - Ett råd från Tim Challies

Tonåringar i församlingen har fyllt Facebook med KONY 2012 och några har både mejlat och sms:at om KONY 2012. Jag har inte hunnit ta reda på fakta och tänka igenom det. Tim Challis skriver om KONY 2012 här och har ett gott råd som jag tror jag ska följa:

"So again, here is my advice. Just breathe. Stop and think. You can jump on Twitter and Facebook and press all of your friends and followers to do something. But don’t you think it would be better to first stop, to research, to read, to get the facts? What harm can come by waiting a few days?"

söndag 4 mars 2012

Den svenske baptistbekjennelsen fra 1855

Björn O Hansen har översatt den svenska baptistbekännelsen i 1855 års version till norska. Finns att läsa i inlägget "Den svenske baptistbekjennelsen fra 1855".

Den är vacker på norska också. Tack Björn.

lördag 3 mars 2012

Det är därför det kallas nåd

David Wellstam tipsade om de här klippet. Det är riktigt bra.