måndag 26 mars 2012

Den troende gemenskapen urskiljer och bekräftar andliga gåvor

I Budskap från jubileumskongressen för baptisternas världsallians 2005 kan man läsa i punkt 14:

"14. Vi tillkännager att Gud ger andliga gåvor till troende som är kallade att leva ett liv i tillbedjan, tjänst och mission. Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans"

Det är så tydligt här att andliga gåvor är till för att användas i församlingens arbete, för att bygga upp församlingen och att göra världen och närsamhället mer som Gud tänkt sig dem i skapelsen.

Särskilt så är det troende gemenskapen som urskiljer och bekräftar andliga gåvor, inte jag själv, och inte para-kyrkliga organisationer. Andliga gåvor är inte för att jag ska berömma mig själv , de är för att vara i tjänst i den troende gemenskapen och göra församlingens uppdrag.

Jag har tänkt mycket på detta och mer och mer ser jag att det finns något mycket viktigt här. Precis som församlingen är Församling först när den gör sitt uppdrag i närsamhället och världen, så är andliga gåvor verkligt Andlig Gåvor först när de får vara i arbete och göra församlingens uppdrag. Gåvorna urskiljs och bekräftas därför av den troende gemenskapen när man sett att gåvorna verkligen används och är nyttiga för vårt gemensamma uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar