lördag 28 augusti 2010

Berkouwer om Barth och universalism

I mitt förra inlägg påstod jag att det finns klara universalistiska tendenser i Karl Barths teologi. För att visa att jag inte bara hittar på något ger jag ett citat av Berkouwer:

"There is no alternative to concluding that Barth´s refusal to accept apokatastasis (universalism) cannot be harmonized with the fundamental structure of his doctrine of election"
(The Triumph of Grace in the Theology of Karl Barth 1956 116)

Van Genderen och Velema skriver i "Concise Reformed Dogmatics" sid 875:

"There are places in Barth´s works where he rejects apokatastasis and other instances where he inclines toward it."

Min bedömning är att det finns grund för att se universialistiska tendenser i Barths teologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar