måndag 2 augusti 2010

Rötter i en tid då mycket flyter

I det senmoderna Sverige kan kännas som att inte mycket är fast. Politik, moral och kristen doktrin ser ibland ut att vara utan någon fast grund. Det som var otänkbart för bara en tid sedan är nu ibland verklighet.

I vår tid tror jag att det blir allt viktigare att utforska våra rötter bakåt i tiden. Inte bara för att råda bot på vår allmänna känsla av rotlöshet, men också för att hålla oss stabila över tid så att man inte drar iväg i hög hastighet på en väg som sedan visar sig helt fel.

Idag fick jag hem "Our Legacy, The History of Christian Doctrine" av John D. Hannah. Gary Gilley har skrivit en positiv recension. I allmänhet sätter jag stort värde på Gary Gilleys recensioner, även om han är påtagligt tydlig när det är något han inte gillar. Jag tror att det är nyttigt att ägna tid åt teologins historia för att förstå varför vissa vägar valdes vid olika tillfällen, många gånger fanns det goda anledningar.

Kristendomen började inte med Martin Luther, F.O. Nilsson, P.P. Waldenström eller Levi Pethrus. Det finns mycket att vinna genom att följa historiens vägar. En av de böcker som givit mig mest är Gunnar Westins "Den kristna friförsamlingen genom tiderna", den följer den fria församlingen från begynnelsen.

Jag tror nog också att många utanför kyrkorna kommer att dras till kyrkor som visar sin historiska koppling. Kyrkor som visar rötter djupt ner historien i en tid då allt flyter. Inte museum, utan levande församlingar som är en del av vår tid med många unga som håller församlingskulturen levande. Men, församlingar som på samma gång är tydligt förankrade i en två tusen år gammal kristen tradition och som reflekterar 400 år av baptisters vittnesbörd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar