torsdag 12 augusti 2010

BWA om GF-Kyrkan

Senaste numret av Baptisternas Världsallians tidning "Baptist World" har en artikel om GF-Kyrkan. Mycket intressant om ekumenik i Sverige.

Neville Callam skriver bland annat om splittringarna i Baptistsamfundet:

"the Swedish Baptist family itself experienced the pain of division. This resulted from a number of factors, including a tradition of not accommodating church congregations that did not comply fully with the doctrinal positions and church practices the BUS leaders believed were required of all Baptists associated in their union."

Jag undrar om det är helt rätt analys, kanske fanns det andra orsaker. Men, jag tänker allvarligt på vad som kan tillåtas i det nya samfundet. Kommer det att finnas frihet i doktrin och praktik? Jag tänker på friheten att vara evangelikalt tydlig i vissa frågor. Framtiden för utvisa, men jag tror det är en avgörande fråga för en positiv utveckling i det nya samfundet.

Baptistsamfundet har en kommentar i inlägget "Callam om svensk enhet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar