lördag 27 april 2013

söndag 21 april 2013

Den baptistiska väckelsen i Sverige på 1800-talet

Ibland kan våra hjältar i historien vara lite annorlunda än vad vi tänkt oss. Stefan Sundström beskriver det väl i sången "Fredmans sista epistel" som handlar om en återuppstånden Fredman och som helt enkelt konstaterar att Bellmans hjälte Fredman var en alkis.

Så är det på ett sätt också med den svenska baptistväckelsen i mitten av 1800-talet. Det var stökigare, skrikigare och rättframmare än vad vi ofta tänker oss. Framför allt var det mer fokus på evangelium och den dubbla utgången. Reformationens teologi i en form som inte var uttunnad och anpassad till smaken hos en välbärgad medelklass.

Bergsjöbloggen berättar i en bloggserie om pionjären Anders Bogren. Mycket intressant läsning.

söndag 14 april 2013

Bibel 2000 - den gängse översättningen

I min församling talar man ibland om "den gängse översättningen". Då menar man Bibel 2000, och ser det lite som den standardöversättning som inte bör ifrågasättas. Jag ställer mig ibland frågande till om det är så bra.

Dels tror jag det är sunt att använda flera översättningar vid studier, dels så tror jag att Bibel 2000 har flera översättningsmässiga underligheter. I det senare får jag stöd i en artikel från Rom1017 som kom i dagarna, "Bibel 2000".

Jag använder Folkbibeln som läsbibel för den uppbyggliga läsningen. Senaste åren har det varit i Svensk Studiebibel under redaktion av Thoralf Gilbrant varit min favoritutgåva. Uppslagsdelen är underbar och inledningar och noter ger ett gott stöd till bibeltexten.

Vid sängen har jag en Bibel i HCSB-översättningen för att få en modern engelsk översättning att stämma av andaktsboken mot. HCSB väljer ofta modiga översättningsalternativ som ger nya nyanser i texten. Joh 3:16 i HSCB "For God loved the world in this way: He gave His One and Only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life."

För studier använder jag ofta ESV som grund. Det är en översättning i KJV-traditionen som jag ofta trivs med och som jag använder som nyckel in i grekiskan. Sedan är har jag för vana att ofta kolla King James översättningen för att se vad fäderna läste och tolkade.

Reformationsbibeln vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. Många gånger tycker jag att den är intressant som jämförelseobjekt. Jag känner mig mycket tryggare med folkbibeln som översättningen.

I alla fall tror jag att det är bra för en församling att uppmuntra att använda flera översättningar. Ensidig kost av Bibel 2000, särskilt om man använder noterna, tror jag är i längden skadligt.

torsdag 11 april 2013

Jordbruk

Stanley Sjöberg skiver bra om jordbruk i artikeln "Jordbruk i stället för teknik gör folk lyckliga":

"Om jag skulle få en position i svensk politik skulle jag ta kontakt med Thorbjörn Fälldin och samtala med gamla centerpartister om att förnya visionen om Sverige som ett jordbruksland. Vi måste få bättre stöd av EU-lagar som gör det enklare för det svenska jordbruket och vårt lands djurhållning. Här finns framtidens jobb!"

Mycket i Bibeln är i kontexten av jordbruk i olika former. Tappar vi jordbruket tapper vi en del av av kontakten med oss själva och vår historia. Kanske för vi till och med svårare att förstå Bibeln om vi inte har kontakt med jordbruket.

onsdag 3 april 2013

De tio budorden i Heidelbergkatekesen


Fråga 92: Hur lyder Herrens Lag?

Svar: Gud har förkunnat alla dessa bud (2 Mos. 20:1-17, 5 Mos. 5:6-21): Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


Andra budet
Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.


Tredje budet
Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.


Fjärde budet
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.


Femte budet
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.


Sjätte budet
Du skall inte mörda.


Sjunde budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.


Åttonde budet
Du skall inte stjäla.


Nionde budet
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.