söndag 14 april 2013

Bibel 2000 - den gängse översättningen

I min församling talar man ibland om "den gängse översättningen". Då menar man Bibel 2000, och ser det lite som den standardöversättning som inte bör ifrågasättas. Jag ställer mig ibland frågande till om det är så bra.

Dels tror jag det är sunt att använda flera översättningar vid studier, dels så tror jag att Bibel 2000 har flera översättningsmässiga underligheter. I det senare får jag stöd i en artikel från Rom1017 som kom i dagarna, "Bibel 2000".

Jag använder Folkbibeln som läsbibel för den uppbyggliga läsningen. Senaste åren har det varit i Svensk Studiebibel under redaktion av Thoralf Gilbrant varit min favoritutgåva. Uppslagsdelen är underbar och inledningar och noter ger ett gott stöd till bibeltexten.

Vid sängen har jag en Bibel i HCSB-översättningen för att få en modern engelsk översättning att stämma av andaktsboken mot. HCSB väljer ofta modiga översättningsalternativ som ger nya nyanser i texten. Joh 3:16 i HSCB "For God loved the world in this way: He gave His One and Only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life."

För studier använder jag ofta ESV som grund. Det är en översättning i KJV-traditionen som jag ofta trivs med och som jag använder som nyckel in i grekiskan. Sedan är har jag för vana att ofta kolla King James översättningen för att se vad fäderna läste och tolkade.

Reformationsbibeln vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. Många gånger tycker jag att den är intressant som jämförelseobjekt. Jag känner mig mycket tryggare med folkbibeln som översättningen.

I alla fall tror jag att det är bra för en församling att uppmuntra att använda flera översättningar. Ensidig kost av Bibel 2000, särskilt om man använder noterna, tror jag är i längden skadligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar