lördag 25 februari 2012

Luthers Huspostilla

Jag fick hem Martin Luthers Huspostilla på bokrean idag. Logosmappen har lagt ut Huspostilla på webben för den som vill ha ett ännu lägre pris. Sedan tidigare har jag haft kyrkopostillan.

Det finns en friskhet i luthers bibelutläggningar för varje söndag. Faktiskt ett alternativ till Spurgeon för hemmagudstjänsten.

Svensk baptiströrelse kommer mycket ur luthersk folkväckelse där man började läsa luther själv, i stället för att följa den lutherska överhetens tolkning och tillämpning. Huspostillan hade en viktig roll i baptistväckelsen. Ibland tänker jag att huspostillan var som en dåtida version av youtube-klipp med Paul Washer och andra predikanter med ett utmanande budskap.

Välkommen Estelle!

I linje med Svenska Baptisters Bekännelse 1861 punkt 11 gläds jag och ber för vår nya prinsessa Estelle.

"11. Wi tro, att den Werldsliga Regeringen är af Gud förordnad, och hållo oss förpligtade att ära och bedja för konung och öfwerhet, samt i allting lyda landets lagar, så framt de icke tydligen strida emot Christi lag."

tisdag 21 februari 2012

Pionjär- och storstadsregion

Spontant tycker jag att förslaget till pionjär- och storstadsregion i Gemensam Framtid är lysande.

Jag hoppas verkligen att det är det alternativet som går igenom och att det hjälper oss att sätta fokus på rätt saker. För mig känns dagens distrikt rätt trötta och det här kan hjälpa och ge en nystart. Min förhoppning är att arbetet i både pionjär- och storstadsregion ger lärdomar som kan användas över hela landet.

Fundamentalism

R.C. Sproul Jr har skrivet en riktigt intressant artikel om skillnaden med evangelikalism och fundamentalism. Finns att läsa här.

Några kort citat från artikeln:

"What is it that distinguishes evangelicals and fundamentalists? Suddenly our problem becomes clear. An evangelical is a fundamentalist that wants the respect of modernists, and sells his soul to get it."

"What separates evangelicals from fundamentalists is that we evangelicals don’t breathe fire, and we have fancy degrees hanging in our studies, instead of pictures of Billy Sunday. We evangelicals are they who cut this deal with the modernists, “We will call you brother, if you will call us scholar.”"

Det som kryper nära inpå mig själv är frågan om att accepteras i akademiska och bildade sällskap.

En anledning till att det varit lite mindre inlägg på bloggen under februari är att jag läst en del som litteratur som inte gör sig till bloggens ämne och syfte. Men, respekt där jag ville ha respekt har det givet.

Frågan är om det är värt priset. Jag tror att vi behöver lära oss att stå upp för ett klassiskt evangelium i alla sin enkla primitivitet. Jag behöver mer av J.G. Oncken i mitt liv och mindre av vackra formuleringar som går hem hos akademiker.

Jag behöver mer av Arthur W. Pink och mindre av Karl Barth. Mer av Gresham Machen och mindre av Lars Lindberg. Så är läget för mig idag.

fredag 17 februari 2012

lördag 11 februari 2012

BWA: Budskap från jubileumskongressen 2005

Baptisternas Världsallians (BWA)

Grundat 1905

Budskap från jubileumskongressen

Birmingham, Storbritannien, juli 2005.

Provöversättning av Arvika Baptistgrupp Januari 2012.

Till baptister över hela världen med kärlek och glädje från de som samlats tillsammans i Birmingham, Storbritannien vid jubileumskongressen för BWA.

Det här är vårt budskap:

Hoppet om en ny himmel och en ny jord

1. I den helige Andes kraft förnyar vi vår hängivenhet till Herren Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, vår vägvisare och vän. Vi bekräftar vårt liv tillsammans som en gemenskap av troende som hoppfulla ser fram mot Kristi återkomst och Guds nya himmel och en ny jord;Vår treenige Gud

2. Vi tror på den evige Gud som har uppenbarat sig för oss som Fader, Son och helig Ande;3. Vi gläds åt vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder;Skriften

4. Vi tillkännager att de gudomligt inspirerade Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, är högsta auktoritet som det nedskrivna Guds Ord och som fullt pålitligt för tro och levnadssätt;Kyrkan och Guds rike

5. Vi tror att den kristna tron bäst förstås och upplevs inom den gemenskap av Guds folk som är kallade att vara präster för varandra, som tillsammans läser och studerar Skriften. Vi tackar Gud för alla de som studerar Guds ord, och som både enskilt och tillsamman försöker omsätta dess undervisning i handling i församlingssammanhanget.6. Vi förstår vår tillbedjan, mission, dop och firande av Herrens Nattvard, som ett glädjefyllt vittnesbörd om Guds stora syfte med skapelse och återlösning;7. Vi tror att våra församlingar, tillsammans med andra sant kristna kyrkor, är kallade att vara vittnen om Guds rike. Med detta syfte ber vi, arbetar och hoppas på Guds rike medan vi förkunnar dess nuvarande och kommande verklighet;8. Vi tillkännager att vi genom den helige Ande upplever en samhörighet med dem som delar detta dynamiska lärjungaskap, med kyrkan som Guds folk. Som sådan, bekräftar vi kristet äktenskap och kristet familjeliv.9. Vi bekänner att vi inte har bett och arbetet hårt nog för att uppfylla Kristi bön för kyrkans enhet. Vi förbinder oss att be och arbeta för att främja enheten mellan kristna troende;10. Vi bekräftar att dopet av troende genom nedsänkning är det bibliska sättet att offentligt tillkännage lärjungaskap för dem som har ångrat synden och kommit till personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare;Kristi verk: försoning och återlösning

11. Vi är övertygade om alla människors värdighet, manliga och kvinnliga, därför att de är skapade till Guds avbild och kallade att vara heliga. Vi erkänner att vi är i djupet skadade av synd, något som ådrar oss Guds vrede och dom;12. Vi bekänner Kristi försoningsoffer på korset, genom att han dog i vårt ställe, betalade våra synders pris och besegrade ondskan, och därigenom med denna kärlek försonat alla troende med vår kärleksfulle Gud;Vård av Guds skapelse

13. Vi tillkännager vår kärlek till Guds skapade värld och bekräftar vår skyldighet att förvalta och vårda Guds skapelse;Vårt uppdrag

14. Vi tillkännager att Gud ger andliga gåvor till troende som är kallade att leva ett liv i tillbedjan, tjänst och mission. Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans;15. Vi vet att varje troende genom missionsbefallningen och genom Guds bemyndigande är kallade att vara en missionär, lära och dela med sig mer av Kristus så att världen må tro;Religionsfrihet och rättvisa

16. Vi bekänner att tro på Kristus för med sig ett passionerat engagemang för religionsfrihet, frihet, fred och rättvisa;17. Vi bekräftar att i Jesus Kristus är alla människor lika. Vi motsätter oss all form av slaveri, rasism, apartheid och etnisk rensning och vi kommer därför att göra allt som står i vår makt för att bemöta och bekämpa dessa synder;Allt detta vill vi nu vid denna jubileumssamling tillkännage och bekräfta och göra det på ett sätt som ingriper både Herren Jesus Kristus och oss själva i tro på sanningen som uppenbaras i Honom och i Skrifterna. Vi, medvetna om att detta är endast är en ofullständig trosbekännelse, förklarar djärvt att vi tror på den sanning som finns i Jesus Kristus uppenbarad i de heliga Skrifterna. Därför att vi har tro på och tillit till Honom beslutar vi att förkunna och visa denna tro för hela världen.Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom.

fredag 3 februari 2012

R.C. Sproul i samtal med Sinclair Ferguson

R.C. Sproul i samtal med Sinclair Ferguson. Reformert teologi när den är som vackrast.onsdag 1 februari 2012

Två baptistgemenskaper beskriver sin tro

Två små baptistgemenskaper berättar om sin tro på webben. Visst finns det något friskt och levande i det baptistiska budskapet. Vi behöver inte nöja oss med att blicka tillbaka, det finns en spännande tid som ligger framför oss.

Göteborgs Internationella Baptistkyrka är en församlingsplantering som vill nå ut i sin stadsdel. På webben beskriver man sin tro med utgångspunkt från Anders Wibergs bekännelse från 1855, "Vad vi tror". Ett flertal videofilmer finns som förmedlar evangelium i rörliga bilder.

Arvika baptistgrupp är en del av Arvika Missionsförsamling. Man behåller sin identitet efter uppgången i missionsförsamlingen genom en baptistgrupp och deltar samtidigt med glädje fullt och helt i missionsförsamlingens arbete. En övertygelse är att "det baptistiska arvet är både bibliskt och relevant för vår tid". På webben beskriver man den tro man har som en del av baptistsamfundet "Tro" och sedan den teologiska identitet man har som en del av Europeiska baptistfederationen "Identitet". På bloggen kan man läsa deras egen översättning av "Budskap från BWAs jubilemskongress 2005", en både samtida och biblisk beskrivning beskrivning av baptisters tro.