torsdag 20 oktober 2011

Europas baptister om Jesu återkomst

Dagen skriver om Jesu återkomst i artikeln "Vart tog samtalen om Jesus återkomst vägen?". Jag tar det en anledning att skriva något om vad vad Europeiska Baptistfederationen står när det gäller Jesu återkomst. Personligen längtar jag varje dag, en dag ska Jesus komma och ställa allt till rätta.

I den skrivelse som sin teologiska identitet 2005 börjar EBF på så här:

"Hoppet om en ny himmel och en ny jord
1. I den helige Andes kraft förnyar vi vår hängivenhet till Herren Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, vår vägvisare och vän. Vi bekräftar vårt liv tillsammans som en gemenskap av troende som hoppfulla ser fram mot Kristi återkomst och Guds nya himmel och en ny jord;"

Man avslutar sedan med:

"Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom."

Jag tycker det är en underbar eskatologisk inramning till en stabil kristen trosbekännelse. För mig känns det som att vi talar för lite om Jesus återkomst i Sverige idag, det är en undervisning som ger hopp och förväntan. Särskilt är det viktigt när allt känns svårt och omöjligt, då är det gott att Jesus en dag skall komma, att allt ska ordna sig.

I "A Dictionary of European Baptist Life and Thought" av John H.Y. Briggs skriver man under artikeln "Eschatology" följande om de olika läror som finns:

"Issues which often cause discussions and disagreements in the church, due to to differing views on the details of such final events as the parousia (the second coming of Christ), rapture, tribulation, millenium, Israel and the church, etc. are important issues that require a continuing dialogue but cannot become reasons for parting ways, for different groups of baptists, theologians and lay people, share a variety of often contradicting positions on those issues."

Poängen man gör att är att den finns en bredd i eskatologiska frågor bland europeiska baptister och att denna bredd inte ska behöva leda till splittring. Vi kan och bör tala om dessa olikheter. Tala varmt om vår egen tro och övertygelse i frågan, men också respektera att andra kan ha en annan bibelgrundad övetygelse.

I Dagens artikel "Flera orsaker till att ämnet undviks" säger Agne Nordlander, docent i systematisk teologi och missionär i Etiopien detta:

"Att undervisningen om Jesus återkomst skulle vara skrämmande, speciellt för barn, hör nog mer hemma i frikyrkligheten, inom EFS har man varit mer försiktig. Men om undervisningen varit felaktig på det sättet, är det ingen ursäkt för att inte undervisa alls. Att inte alls undervisa om detta är inte sunt. Det är ett svek mot urkristen tro och NT:s undervisning om Gudsfolkets längtan efter hans återkomst."

Helt riktigt har vi som skyldighet att undervisa som Jesu återkomst. Det är en viktig del av Bibelns budskap. För den som vill identifiera sig med Europas baptister finns det också stöd där. Vi både kan, får och bör undervisa om att Jesus ska komma igen.

Jag längtar, europas baptister längtar. Längtar du?

Tillsammans ber vi: "Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar