söndag 29 maj 2016

Biskop Sarapion av Thmuis böner

Det är nyttigt att gå i dialog med kristna från äldre tider, reflektera över skillnader och likheter. Den är lilla samlingen av böner, Biskop Sarapion av Thmuis böner från 300-talets Egypten, är en sådan skrift. Det skulle gå att skriva så mycket om outvecklad lära om Kristus och mycket annat. Men, den tanke som kommer främst i tanken är att vi i vår tradition i motreaktion till de hierarkiska folkkyrkorna missat något av den välsignelse som skrivna böner kan var i gudstjänst och familjeandakt.

En spännande liten bok i bra översättning som är väl värd att läsa, begrunda och kanske ta en stund för att försöka leva sig in i hur gudstjänstlivet med dessa böner kan upplevts i jämförelse med samlingar i en tradition som är vår.