torsdag 10 maj 2012

Cessationism

Jag ser att det gamla inlägget om nådegåvor fått en del trafik igen. Bloggen Hela Pingsten ger en del argument för att tecken gåvorna gäller idag i inlägget "Nej, mirakler upphörde inte med apostlarna".  I allmänhet gillar jag hela pingsten bloggen, även om jag inte alltid håller med om allt.

Annars tänker jag att bloggen "Entering His Kingdom" kanske är den som skriver intressantast om nådegåvor på svenska idag, se gärna inlägget "Ungdomsverksamhet i Guds kärlek kraft | del 7: Andens gåvor".

För mig känns det bra att man talar lite om nådegåvorna och inte bara tar för givet att man är en dålig liberal kristen om man inte flödar över av tungotal och profetia. Det jag har rätt svårt för är när man delar upp kristna i riktiga kristna som är karismatiker och åker oas-läger sånt och de andra ljumma inte riktigt riktiga kristna som inte talar i tungor. Det lätt rätt överspänt och onyanserat om nådegåvor många gånger, åtminstone i mina sammanhang.

På något sätt har vi i Sverige fått för oss att man är antingen liberal eller karismatisk och att det inte finns något annat. Jag skriver om det i inlägget "Varken liberal eller karismatisk!!"

Den som känner sig skrivsugen får gärna bättre på artikel om cessationism på wikipedia, den är i behov en del förbättring.

Vad tycker jag i frågan då? Jag tänker att alla borde läsa D.A. Carsons "Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians, 12-14". Där finns underlag för ett nyanserat samtal som jag tror kan vara samlande och ge respekt både för varandra och för att det finns olika sätt att tolka dessa viktiga kapitel i Bibeln.

9 kommentarer:

 1. Jag tror det är vanligare i pionjär områden med profetior och tungotal än i etablerade områden.
  Jag ser ofta profetior på nätet som
  aldrig inträffar eller är väldigt märkliga.
  Jag har nog aldrig sett en sann profetia som har gått i uppfyllelse.
  Även Wilkersons bok synen är väldigt felaktig många gånger och mera som ett horskop en en perfekt profetia. Om man läser den får man intrycket att Gud inte vet vad han skall göra eller var han skall handla eftersom han "säger" i Mexiko, eller i Argentina eller i Europa. Man kan ju undra om man ser sådant i bibeln?
  http://asterisktom.xanga.com/695057610/david-wilkerson-false-prophecies--unscriptural-teaching/

  Jag minns när jag var inom new wine så profeterade man hejt villt över mig och allt var helt uppåt väggarna.
  En "profet" profeterade att jag har en stor musikgåva och kommer bli jättekänd genom att bli musiker.
  Alla profetior måste prövas och hitills har jag nog inte stött på någon sann.

  Efter 15 år inom karismatiska rörelsen har jag nog sällan stött på sann karismatik förutom någon enstaka gång då jag hörde tungotal på finska. Men det jag hörde var orden Kiitos, Kiitos, Kiitos och inget mera.
  Jag anser det sanna karismatiska i Sverige i dag som ytterst ovanligt i allafall utifrån de 15 års erfarenheter jag har.
  Men jag är absolut ingen cessationnist.

  Men läser man om väckelser på pinojärsplatser så var det helt klart mycket vanligare och mera frekvent.

  SvaraRadera
 2. För mig så är det också en viktig sak att några av de jag känner som är mest beroende av Helig Ande och som talar mest naturligt om Helig Andes närvaro i vardagen är cessationister. Att vara cessationist är inte att vara mot Helig Ande och Andens verk.

  Så jag kan känna mig hemma med en generös cessationism som öppen för Guds handlande i världen idag och men som inte tror att teckengåvorna är för idag.

  Jag känner mig också hemma med en försiktig karismatik där evangelium är in centrum och Bibeln är normerande, där inte upplevelsen blir normerande för tro och liv. Jag kan också känna att karismatiska rörelser lätt kan bli mycket auktoritära och där profetia och tungotal (och andra teckengåvor) riskerar att används som maktmedel ("rör inte vid Guds smorde").

  Det vad jag tänker idag.

  Baptist 1861

  SvaraRadera
 3. Hej Baptist 1861! Nog kan cessationister vara fyllda av Anden, men de exkluderar ju delar av Andens verk när de inte botar sjuka, driver ut demoner, profeterar, talar i tungor och utför mirakler i Jesu Namn. Det finns, som jag skriver i länken ovan, ingen uppdelning i Bibeln mellan "teckengåvor" och andra gåvor, inte heller säger Bibeln någonstans att vissa gåvor ska upphöra innan Jesus kommer tillbaka (inte ens 1 Kor 13:8 säger detta), därmed är cessationismen obiblisk. Det jag inte förstår är hur man kan ignorera Paulus bud om att vi ska söka Andens gåvor i överflöd (1 Kor 14:12), och hävda att rätt karismatik inte ska göra detta utan fokusera på annat. Läs gärna denna bloggpost som jag skrivit om detta: http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/22/argument-mot-semicessationism/

  Gud välsigne dig!

  Micael

  SvaraRadera
 4. Signs and wonder movement exposed del 1:
  http://video.google.com/videoplay?docid=5411907440673613510

  Signs and wonder movement exposed del 2:
  http://video.google.com/videoplay?docid=5411907440673613510#docid=684564137529404621

  Marjoe Gortners dokukentär om hur han bedrog hela pingströrelsen på 70-talet.
  http://www.youtube.com/watch?v=CZcDeM-wCQE&feature=results_main&playnext=1&list=PL0B66318D2985FB0D

  SvaraRadera
 5. Jag skulle nog säga att en viktig drivkraft för cessationism är att man hur man sett hur ny och färsk uppenbarelse vid sidan av Bibeln kan undergräva Bibelns auktoritet. Man argumenterar alltså för en stängd kanon. Man menar att Helig Andes ljus över Bibeln är den ledning vi behöver idag. Profetia och tolkat tungotal blir då tillägg utöver Bibeln som ger en ny kanon. Ny uppenbarelse utanför Bibeln blir då något som undergräver Bibelns auktoritet.

  Man har också sett att läran om att vissa människor skulle ha en särskild gåva för helande kan leda till en del saker som man inte känner sig bekväm med. Vem kan inte känna att hela spektaklet kring Benny Hinn kan kännas lite osunt. Istället undervisar man att ingen har helandets gåva i dag, men att Gud hör och besvarar bön i tro, och att Gud svarar på bön i enlighet med sitt egen fullkomliga vilja för de som är sjuka och lidande.

  Till det har man sett hur de karismatiska uttrycken har lett till splittringar i församlingar och samfund. Vi kan se det hur både Pingströrelsen och Örebromissionen drog och slet i baptistförsamlingarna och till slut ledde till två nya samfund.

  Det här färgar den läsning man gör av Bibeln. Jag tror inte frågan löses helt genom att bråka om bibeltexter för och emot. Erfarenheter och teologiska system ligger som hjälp i tolkning, det kommer vi aldrig ifrån. Vi får be om Andens ljus över Bibeltexten och hitta en väg som fungerar i den församling man verkar i.

  Nu tror ju jag att Sveriges kristenhet har god plats för pingstkarismatiska församlingar och jag ser ju också tydligt att det händer mycket gott i dessa församlingar.

  Men, min poäng är att det också bör finnas plats för församlingar som tror att de temporära gåvorna fanns i nytestamentlig tid för att visa att apostlar och profeter talade med ord från Gud. Därför tro man att gåvan att göra mirakel, helandets gåva, tungotal och uttolkande av tungotal tonade ut med apostlarna. Jag vill tro att det ska finnas plats för det. Sedan har jag inga problem om någon annan gör en annan tolkning, särskilt om den personen är tydlig med att evangelium är det som ska vara i centrum.

  Allt gott

  Baptist 1861

  SvaraRadera
 6. Hej igen! Jack Deere, en f.d. cessationist, argumenterar väldigt bra mot cessationismen i Sina böcker Surprised by the Power of the Spirit och Surprised by the Voice of God. Särskilt i den senare, som uteslutande handlar om profetians gåva, tar han upp invändningen du pekar på ovan. Den håller inte av flera anledningar:

  För det första säger Bibeln aldrig att profetior och uttolkat tungotal ska upphöra innan Jesus kommer tillbaka, så oavsett om man ogillar det är det obibliskt att säga att det upphört.

  Av erfarenhet fortsätter Gud också mycket riktigt tala profetiskt och ge tungotal, jag ger några exempel på det i följande länk, och detta kan man inte "önska" bort:

  http://helapingsten.wordpress.com/2011/10/21/bon-s-k-tungotal-och-profetia/

  Framför allt är det en obiblisk tanke att profetia skulle undergräva Skriftens auktoritet. Profetian bekräftar och stärker Skriftens auktoritet. Lagen försvagades inte av att Gud sända profeter under domar- och kungatiden. GT försvagades inte av att NT kom. Så att Skriften skulle försvagas av profetian stämmer inte.

  Profetia har inte bara till syfte att uppenbara lära utan även att uppmuntra, ge direktiv eller förmana. Många gånger talar Anden och ger instruktion om färdväg i Apg. Det kan Han förstås göra idag också utan att Bibeln urvattnas.

  Slutligen säger Bibeln aldrig att den innehåller all information som går att veta om Gud. Johannes skriver att Jesus gjorde många fler under än vad han skrev ner. Om en profetia säger emot Bibeln är det en falsk profetia, likaså ska all lära bygga på Bibeln, men om Gud vill säga "Jag älskar bloggen Baptist1861.blogspot.com" har Han frihet att göra det.

  Eftersom cessationismen är obiblisk och släcker Anden och hävdar att de mirakler Han gör inte sker så är det något man behöver gå emot. Cessationism och kontinuaismen kan inte vara sanna samtidigt. Därför behöver vi visa att Cessationismen har fel och söka Andens gåvor i överflöd som aposteln uppmanat oss till (1 Kor 14:12)

  Gud välsigne dig!
  Micael

  SvaraRadera
 7. De två andra argumenten du ger är inte särskilt bra. Benny Hinn är inte direkt representativ för den karismatiska rörelsen, man behöver inte förneka Guds mirakler för att erkänna att han är osund. John Wimber kom med en välbehövlig karismatisk Gudsrikesteologi på 80-talet som är betydligt sundare än trosrörelsens teologi, se http://helapingsten.wordpress.com/2011/11/05/john-wimber-kingdom-evangelism/ Han var f.d. cessationist och fick många cessationister att börja verka i tecken och under.

  Sedan undrar jag om du har tänkt igenom argumentet om att Pingst och Örebromissionen splittrade samfund. Det gjorde ju baptismen med. Ja, refirmationen överhuvudtaget. Argumenterar du för att vi ska vara katoliker? Sedan var det sällan pingstvännerna stod för splittringen, ofta blev de uteslutna. Azusa Street var ekumeniskt, på samma sätt går den karismatiska rörelsen som startade på 60-talet intagit de flesta samfund och skapat omfattande ekumenik, vilket blev tydligt i helgens Jesusmanifestation. Vid sidan om detta är det dock inget giltigt argument att förneka en lära pga kyrkopolitiska splittringar. Om man påstår att vissa av Andens gåvor har upphört får man gärna visa var det står i Bibeln. Och om det inte står i Bibeln, och om man ser att Han delar ut Sina gåvor än idag, ja då står det klart att den läran inte stämmer.

  Gud välsigne dig!
  Micael

  SvaraRadera
 8. Hej Micael
  Det ser ut som vi börjar få en riktigt bra summering av diskussionen runt cessationism.

  Anledningen att jag skrev inlägget från början är att jag jag är övertygad om att cessationister kan vara goda kristna och att uppdelningen i karismatiker och liberalteologer är en falsk uppdelning.

  Sedan tycker jag också att en viss nyans i frågan är något som många skulle må bra av. Jag vill mena att D.A. Carsons "Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians, 12-14" är förebildlig i detta. Som du säger kan inte cessationism och kontinuaismen kan inte vara sanna samtidigt. Men det kan vara så att båda har något viktigt att säga oss når vi genom studiet av Bibeln en dag går vidare mot en mer nyanserad och samlande syn i frågan. Jag tror det kommer att hända en dag.

  Jag tror också att några av de som varit mest entusiastiska för det karismatiska i vissa sammanhang också varit det som också mest släckt anden och stängt hjärtan för Guds handlande idag. Att vara alltför entusiastisk kan leda till det rakt motsatta.

  På ett sätt bygger mycket av argumentet för att teckengåvorna är för idag på erfarenheter. På samma sätt bygger av argumentet för att teckengåvorna inte är för idag på erfarenheter. Jag tycker inte Bibeln är så tydlig här. Men, samtidigt talar en del för att den som läser Bibeln utan erfarenheter ser att den rimligaste tolkningen att teckengåvorna är för idag.

  En viktig fråga för kristenheten idag, och särskilt frikyrkorna, är frågan om hur man hanterar traditionen vid studiet av Bibeln. Det är som ett slags teologiska glasögon man tar på sig. En slags lins som styr de tolkningar man gör. De apostoliska och nicenska trosbekännelserna färgar vår tolkning när vi läser Bibeln som kristna. Men, det finns kan finnas mer i traditionen som färgar oss. På ett sätt kommer det här till ytan när man talar om Andens Gåvor. För många frikyrkokristna idag har den enda undervisning man fått om Andens gåvor varit utifrån ett karismatiskt perspektiv och utifrån den traditionen kan det vara mycket svårt att alls förstå att någon skulle kunna göra en annan tolkning.

  Men, samtidigt är dina argument relativt goda och jag har aldrig känt att det varit min uppgift att företräda cessationismen i Sverige. Det kan gärna någon annan göra. Det jag har velat gör är att sprida en gnutta nyans i frågan och det är kanske gjort nu.

  Gud välsigne dig!
  Baptist 1861

  SvaraRadera
 9. 1 cor 13 säger att det upphört så jag tänker kontra dig lika polemiskt att continunism är obibliskt Mikael och jag kan hitta vittnesmål på folk som säger att de har blivit bortförda av utomjordingar och att de under ett mormonskt dop sett andebebisar bli räddade ser inte att det är ett starkt argument. Jag ser ingen anledning att lita på dina vittnesmål dig lika lite på den som säger
  att han har en osynlig omaterial elefant även om han lyckas övertyga flera om detta.
  Det du gör med Jack Deere är att referera till en auktoritet jag skulle lika med kunna hitta en exkarismatiker och hålla upp honom som exempel i så fall. För övrigt ser jag inte att du bemött argumentet att vi ska fortsätta att lägga till bibeln om continuism stämmer och visst försvagar det skripten då vi skulle behöva fortsätta lägga till saker i bibeln för det är ju lika mycket Guds ord.
  Bibeln innehåller inte massa saker som ordet treenighet, arvssynd, homosexualitet, vad som är sakrament i kyrkan under gudstjänsten och liknande så det är ett ganska dåligt argument att anta att bar för att det inte står ordagrant att det då inte gäller. Det räcker med att en ''profetia'' är falsk för att ''profeten'' inte kan litas på och att 1 cor pekar på det så alla efteråt är falska profetior. För övrigt var 1 cor skrivet till korintherna och menat till den tidens apostlar gällande andliga gåvor.
  Så eftersom continuismen är falsk måste den besegras och cessationism släcker inte anden det är mer att du antar att något kommer ifrån en människa när det inte gör något och således falsk säger att den heliga anden gör något.

  Finns för övrigt inget ställe i bibeln som lär continuism om man läser bibeln ur en korrekt kontext. Jag tror nog argumentet är att splittringarna kan skapa kättiska (inte alltid att det måste ske) doktriner och bör undvikas.

  http://www.the-highway.com/charismatic_index.html

  SvaraRadera