måndag 7 maj 2012

C.H. Spurgeon som förebild baptistpionjärerna

I boken "En folkväckelsens apostel" av Jakob Byström och George Fridén kan man läsa om när baptistpredikanten Eric Rosén hösten 1870 började studera vid Betelseminariet. Nog som särkilt tas upp är hans intresse för den brittiska baptistpredikanten C.H. Spurgeon:

"Bland annat som annat som han ivrigt studerade i Betelseminariet, var engelska språket, och han hade ett speciellt motiv därför. Han önskade nämligen alldeles särskilt kunna läsa C.H. Spurgeons predikningar på originalspråket.


Några volymer sådana hade i översättning utgivits från ett bokförlag i Stockholm, och åtskilliga predikningar hade förekommit i tidningen Evangelisten, och dem hade han läst med stort intresse. Somliga predikare hämtade icke litet material ur dessa predikningar.


När Eric Rosén började kunna engelska, skaffade han ej få band av Spurgeons predikningar."

Det är väl svårt att säga något annat än att det här tydligt visar att C.H. Spurgeon hade ett visst inflytande bland de svenska baptistpionjärerna. Här får vi en direkt inblick i en av de första årens studenter vid Betelseminariet.

Kanske är det dags för en renässans för Andrew Fuller förebild för teologer (som samtidigt är pastorer) och C.H. Spurgeon som förebild för predikanter. Jag anar att vi kommer att se en del sådant de närmaste åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar