onsdag 16 maj 2012

Regionsfrågan

Förbereder mig inför Gemensam Framtids första konferens. Det kommer att bli mycket spännande. Jag tror att den viktigaste frågan kommer att bli regionsfrågan. Ska regionerna vara separata juridiska personer med årsmöte och egen budget, eller ska de vara en integrerad del av Gemensam Framtid?

Jag tror att vi romantiserar distrikten en del. På senaste församlingsmötet talade jag med en av bröderna, en pensionerad pastor, om detta. Han var så övertygad om den lokala demokratin. Jag var jobbig nog att ställa några motfrågor.

1. Är distriktet alltid bättre än samfundet?
Det var distriktsföreningen som uteslöt Stockholms sjunde baptistförsamling och Levi Pethurs. John Wahlborg berätter:

"Det var år 1913, som Stockholms sjunde baptistförsamling, Filadelfia, uteslöts ur Stockholms D F. av baptistförsamlingar. Anledning uppgavs vara, att församlingen tillåtit ett par eller tre personer, sinnesändrade och döpta men icke tillhörande Svenska Baptistsamfundet, att deltaga med henne i firandet av Herrens Heliga Nattvard." 

Direkt tänker jag på Karin Boyes dikt Torkel Tyre och den sista versen:


"Vi kunde ha skonat hans liv,
men värdet av slikt är ej stort.
En dråpare var Torkel.
Vi handlade så som vi bort.
Vi alla är män från bygden,
och detta var riktigt gjort.
"

Den gamle kämpen ser så bekymrad ut när jag berättade detta.

2. Orkar vi med att driva den lokala demokratin i den kommande generationen?
Då sitter vi där på församlingsmötet. Medelåldern är vad den är. Försöker tänka på dem i den unga generationen som har brand för församlingen och arbetet. Jag kan hos dem inte se någon vilja till distriktsbyråkrati. De har nog med det lokala arbetet och det nationella samarbetet. Årsmöten lockar inte. Evangelisation och diakoni lockar. De vill ha en region som hjälper med evangelisation, diakoni och annat, jag ser ingen längtan efter fler årsmöten. Jag tänker att det är och kommer att bli dominerat av 40-talisterna och jag tror inte att de är vad vi behöver för att blicka framåt, dessutom har de ett inbyggt bäst före datum. Kolla med ungdomarna i din egen församling!


3. Har distrikten verkligen gjort så mycket för den lokala demokratin?
Det är när jag frågar efter konkreta exempel på där den lokala demokratin i distriktet verkligen gjort skillnad som den gamle pastorn börjar bli riktigt irriterad. Om det är så bra med distriktet som egen jurdisk person styrd av församlingarna, borde då inte finnas massor av bra exempel. Jag får inget riktigt svar, annat än ett allmänt morrande. Det här var känsligt förstår jag. När jag frågar om det inte finns något bra som distriktet gjort som det inte kan skulle kunna göra som en region integrerad i Gemensam Framtid förstår jag på hans uttryck att vi har pratat färdigt om det här.

Jag ser att det han egentligen vill säga är i linje med "Vi handlade så som vi bort. Vi alla är män från bygden, och detta var riktigt gjort." och han egentligen inte har några bra argument. Vi tycker om varandra och jag respekterar honom djupt. Men, här undrar jag om han inte har fel och jag anar att han egentligen förstår det själv också.

Hur jag kommer att rösta
Jag kommer att lyssna in debatten på konferensen och rösta därefter. Församlingen har givit mig förtroende som ombud och jag kommer att rösta för det som är bäst för församlingen, snarare än vad jag kanske tycker. Det kommer att bli en spännande debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar