måndag 7 maj 2012

Syndens elände och frälsningens välsignelse, helvetets fasor och himlens härlighet

I boken "En folkväckelsens apostel" av Jakob Byström och George Fridén kan man läsa om när baptistpredikanten Eric Rosén höll väckelsemöten på 1880-talet. Pastor Sven Högendal, som var studiekamrat Fredrik Larsson vid Betelseminariet berättar i ett brev som återges i boken om de intryck evengelisten Eric Rosén gjort på sin vän:

"En ung evangelist, Fredrik Larsson, som samarbetade med honom i medio av 1880-talet, brukade enskilt och offentligt berätta, huru det tillgick vid väckelsemötena. Dessa pågick till sent om nätterna och det var sådan folkträngsel, att det var svårt för predikanterna att gå omkring och samtala med folket. Evangelisten berättade, att Rosén oftast predikade med den största andekraft och hänförelse. Han målade i skarpa färger syndens elände och frälsningens välsignelse, helvetets fasor och himlens härlighet. När man i eftermötena skulle bedja med syndare, fanns det ofta ej en enda plats, där man kunde böja knä på en bänk eller ett bord, och han bad med så stark stämma, att det var som hela huset hade darrat."

Många kom till tro i arbetet och den unge evangelisten Fredrik Larsson kom själv att förmedla vidare budskapet i väckelsemöten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar