måndag 14 maj 2012

Nattvarden 1934

I boken "De frikyrkliga samfunden i Sverige" från 1934 skriver N.J. Nordström om baptismen. Nedan ger jag ett utdrag ur avsnittet om nattvarden:

"Man torde kunna sammanfatta det väsentligaste i den baptistiska uppfattningen av nattvarden i följande punkter:


1. Nattvarden är en "Herrens måltid", emedan den är instiftad av Kristus, att firas "tills dess han kommer" och till åminnelse av hans försoningsdöd. "Så ofta i det gören, gören det till min åminnelse."


2. Nattvarden är även en den kristna församlingens måltid, emedan den är given som gåva till församlingen att den förvaltas och genom dess tjänare handhavas och utdelas.


3. Nattvarden är en förkunnelse om Herrens död. "Ty så ofta I äten detta bröd och dricken av kalken, förkunnen I Herrens död till dess han återkommer".


4. Nattvarden är slutligen uttrycket för "de heligas gemenskap", som enligt Kristi uttalade vilja skall förverkligas i församlingens liv och gärning. "Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många, en enda kropp." 1 Kor. 10:17. Därav följer, att den icke kan vara instiftad för andra än Jesu lärljungar, d. ä "de heliga"."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar