lördag 26 maj 2012

Vem ska förrätta dop och tjäna vid nattvardens utdelande?

Vid de svenska baptistförsamlingarnas andra allmänna konferens 1858 gjorde man följande uttalande:

"Alldenstund ordinationen icke meddelar någon särskild kvalifikation till förvaltandet av evangelii stiftelser, utan endast är församlingens erkännande, att den eller den brodern uti församlingen avskiljes till denna tjänst, så är ordinationen icke nödvändning för att göra dopet till ett verkligt kristligt dop eller nattvarden till en Herrens åminnelsemåltid; men emedan Gud är ordningens Gud, så anser konferensen, att endast den bör förvalta Kristi instiftelser, som av församlingen därtill blivit förordnad."

Nog tror jag att det kan vara rätt att ibland fira nattvard i den lilla gruppen i hemmet. Men, även då bör det vara med insikten om att Gud är ordningens Gud, och man bör följa en genomtänkt ordning och tydligt se det som en del av församlingens nattvardsfirande. Kanske borde vi ha en särskild enkel utbildning för de som vill leda nattvarden i smågruppen, att man därigenom som församling tydligt förordnar den lilla gruppens tjänare för uppdraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar