söndag 30 mars 2014

Jesus Kristus

Jesus Kristus, Vår Herre och Frälsare, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder.

onsdag 12 mars 2014

Det behövs en god anledning för att inte bli katolik

Det är ett tag sedan nu. Den gamle kyrkomannen vill berätta något viktigt för mig, dela med sig av sin vishet. Han berättat att man behöver en god anledning för att inte gå över till den romersk katolska kyrkan. Att argumenten för enhet är starka och att det på flera sätt innebär en obiblisk splittring att vara med i ett protestantiskt sammanhang.

Men, han berättar vidare att man i reformationen hade goda anledningar att skapa nya reformerade kyrkor. Att reformationen var nödvändig för att komma tillbaka till en riktigt lära om frälsningen och Bibeln som auktoritet istället för traditionen.

Jag tänker att många kyrkor och individer i kyrkor har förlorat lite av den goda orsaken att inte vara en del av katolska kyrkan. Det är tydligt att Ulf Ekman på något sätt tappat reformationens viktiga grund, och att det då var naturligt att bli katolik.

Ibland undrar jag om inte delar av våra frikyrkosamfund tappat lite av reformationens goda orsaker att inte vara en del av katolska kyrkan. Slirar men på reformationens grund så är katolicism en naturlig konsekvens.

Själv så menar jag att det finns starka orsaker att fortsatt vara särade från katolska kyrkan och att följa reformationen. En läsning av Heidelbergkatekesen visar hur radikal reformationen är och hur relevant reformationens teologi är också idag.