lördag 10 december 2011

Transferens, mottransferens och Jesu återkomst

Igår på ungdomsmötet gjorde vi allt som man ska i en församling i GF-kyrkan. Julevangelium, sång, bön och annat som är bra.

Det är intressant att se hur ett samtal kan bölja och driva iväg när man är med tonåringar. Från att ha talat om den eviga frågan, Samsung eller iPhone, så finner jag plötsligt att jag förklarar transferens (överföring) och mottransferens (motöverföring) i psykoanalysen, hur vi kom in på det vet jag inte riktigt. Det jag vet är att många ungdomar har en enorm kunskapstörst.

Från studietiden har jag med mig ett språk som är lite färgat av psykoanalysen och den psykodynamiska teorin. Kanske inte så mycket kurslitteraturen som sena kvällar med vänner där vi diskuterade känslor, relationer och filosofi. Som studenter gör mest. Jag längtar efter, och över på, att låta mitt språk få en tydligare biblisk koppling, där relationer, känslor och filosofi starkare än idag blir kopplat till en tydligt biblisk världsbild. Nog är det så att vi på många sätt ser världen genom vårt språk. Det är en av anledningarna att jag lägger mer och mer tid på systematisk teologi. Det är också en orsak till att jag känner med alltmer hemma i reformationens teologi, där man låter teologin var grunden till en hel världsbild istället för att krydda en befintlig världsbild med lite Jesus.

Det var på efterfikat som det blev spännande. Som det händer ibland kom någon in på det saliga hoppet om Jesu återkomst. Att Jesus ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Jag tror verkligen det är nyttigt att tala om. En dag ska allt bli bra.

Kanske är det när man talar om Jesu återkomst som man tydligast kan se exempel på transferens i kristna sammanhang. Hur allt flyttas tillbaka till den hårde predikant X som skrämde kristen Y då för länge sedan. Hur hela samtalet och tolkningen av samtalet präglas av något gammalt. Hur många som kan reagera rätt så irrationellt och ibland med ilska, inte för vad någon sagt i modern tid, utan utifrån något som hände för länge sedan och lämnade ett öppet sår kring läran om det saliga hoppet.

1 kommentar: