torsdag 15 december 2011

Menno Simons syn på dopet

Thimothy Georges "Theology of the Reformers" är en riktigt givande bok. Nedan är hans tre punkter som sammanfattar Menno Simons dopsyn (min översättning):

  • Tro följer inte av dopet, men dopet följer av tro
  • Spädbarn har inte förmåga till tro och omvändelse, och därför ska de inte bli döpta
  • Dopet är den offentliga upptagningen till ett liv av radikalt lärljungaskap
Vi har en del av våra rötter i den anabaptistiska rörelsen med Menno Simons som en av ledarna.

Jag känner starkt att vi kanske gör för lite av dopet som övergångsrit, en "rite de passage" in i ett liv överlåtet åt radikal efterföljelse. Van Genneps "The Rites of Passage" står oläst i bokhyllan, kanske det kan det bli fin läsning över julen.

Nog har mitt liv förändrats efter dopet och nog vill jag vara en lärljunge till Jesus. Men jag vill bli mer radikal, vara med och skapa en ny social verklighet och förändra världen genom gemenskaper byggda kring evangelium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar