lördag 25 februari 2012

Välkommen Estelle!

I linje med Svenska Baptisters Bekännelse 1861 punkt 11 gläds jag och ber för vår nya prinsessa Estelle.

"11. Wi tro, att den Werldsliga Regeringen är af Gud förordnad, och hållo oss förpligtade att ära och bedja för konung och öfwerhet, samt i allting lyda landets lagar, så framt de icke tydligen strida emot Christi lag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar