onsdag 3 april 2013

De tio budorden i Heidelbergkatekesen


Fråga 92: Hur lyder Herrens Lag?

Svar: Gud har förkunnat alla dessa bud (2 Mos. 20:1-17, 5 Mos. 5:6-21): Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


Andra budet
Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.


Tredje budet
Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.


Fjärde budet
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.


Femte budet
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.


Sjätte budet
Du skall inte mörda.


Sjunde budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.


Åttonde budet
Du skall inte stjäla.


Nionde budet
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar