måndag 23 augusti 2010

Colin Gunton vs John MacArthur

Senaste tiden har jag läst i Colin Guntons "The Christian Faith" parallellt med John MacArthurs "Romans 1-8". Båda böckerna är god läsning som ger mycket tillbaka.

Det som slår mig är ändå en viktig skillnad. Guntons bok från mig att känna mig smart och bildad. Han tar upp samtidsfrågor på ett väldigt genomtänkt sätt och är akademiskt riktigt skarp. Friheten från sträng bibeltolkning gör att det är lätt att säga någon smart och välgenomtänkt.

John MacArthur imponerar inte direkt med akademisk skärpa, här är det respekten för bibelorder som är slående. MacArthur får mig att känna mig ödmjuk inför bibelordet och Gud. Även när Bibeln är obekväm så står MacArthur upp för texten. En ganska sträng bibeltolkning gör att han inte kan göra annat. Något slående är också hur MacArthur ser Bibeln som en enhet, där verser stöder verser och förklarar varandra.

Båda böckerna är nyttig läsning, men jag noterar att MacArthur är den som ger den bästa frukten i mitt andliga liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar