lördag 16 april 2011

Kristi ställföreträdande gottgörelse

Försoningen är ännu omdebatterad, det sista ordet sades inte av P.P. Waldenström.

En bok jag läst nyligt som fick mycket att falla på plats för mig är "Pierced for Our Transgressions: Rediscovering the Glory of Penal Substitution". Systematisk går författarna igenom en viktig aspekt av vad som hände på korset.

Kanske är Kristi ställföreträdande gottgörelse den pusselbit som får det hela teologiska pusslet att passa ihop, så känns det för mig just nu. Lite brutalt formulerat att Kristus lider ett strafflidande i alla människors ställe under Guds vrede. Det är en lära som låter hård och nästan lite hänsynslös, men samtidigt är det ju inte vad jag tycker och känner utan vad Bibeln lär som avgör vad som är Bibelns teologi.

Det finns flera aspekter av korset och flera förklaringar av Kristi försoningsdöd, men för mig så hittar jag ett slags centrum i evangelikal teologi i läran om Kristi ställföreträdande gottgörelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar