fredag 22 april 2011

Bredvidläsning till församlingens bibelstudium

En stor del av långfredagen har jag suttit med Matteusevangeliet i Svensk Studiebibel. Jag gillar folkbibelns översättning och känner mig ofta hemma med Thoralf Gilbrants inledningar och kommentarer. Samtidigt märker jag att jag bara rekommenderar Svensk Studiebibel till dem som jag vet kan hantera den, även om jag har svårt att förklara exakt varför.

I de bibelstudier vi haft i församlingen under hösten och våren har vi rekommenderat "Bibelintro" och Alister McGraths "Kristen Tro" som bredvidläsning. Tillsammans ger de en inledning och bakgrund till Bibelns böcker och en grundläggande troslära. Jag tror att dessa böcker är ett bra stöd och en god bakgrund när vi diskuterar Bibeln tillsammans. Och visst är teologisk ordlista i slutet av "Kristen Tro" till stor hjälp. Båda böckerna utmärks av en respekt för Bibeln och klassisk kristen tro.

Jag gillar tanken att göra teologi tillsammans som församling, av våga låta oss ledas tillsammans i bibelstudium. Kanske borde vi oftare tala om bibelsamtal än om bibelstudium. Samtidigt tror jag att god litteratur som stöd tillsammans med gott ledarskap är viktigt så att vi inte driver iväg.

Förutom dessa två rekommenderade böcker har vi också uppmuntrat att se på N.T. Wrights böcker "Helt enkelt kristen - förnuftiga skäl att tro", "Markusevangeliet för alla", "Lukasevangeliet för alla" och "Johannesevangeliet för alla". Tom Wright är spännande och utmanande att läsa. Respekten för bibelordet finns alltid där. Sedan kan jag känna att jag inte alltid håller med om allt, men det är nyttigt för mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar