onsdag 27 april 2011

Nya Testamentets Grekisk-Romerska bakgrund

Jag gillar verkligen James S Jeffers "The Greco-Roman World of the New Testament Era: Exploring the Background & Early Christianity - Exploring the Background of Early Christianity". En bra genomgång som visar hur stort inflytande grekisk och romersk kultur hade i den värld de första kristna levde i. Kontexten var inte bara arameisktalande snickare, fåraherdar och fiskare i palestina.

Det är ett bra sociologiskt bett i boken, bra analys och tydlig anknytning till forskning. Lite samma känsla som att läsa sociologen Pierre Bourdieu.

Några tankar:

1. En bakgrund i tidens kultur är nyttig när man tolkar Nya Testamentet. Det blir också mer spännande och givande när man känner igen sig i olika sedvänjor som tas upp.

2. Nya Testamentets beskrivningar av händelser och sedvänjor stämmer väl överens med den kultur som var vid den tid händelserna inträffade. För mig är det ett viktigt belägg för Nya Testamentets trovärdighet. Det är tydligt att de nytestamentliga författarna är väl förtrogna med tidens kultur, en väldigt rimlig förklaring är att de faktiskt beskriver verkliga händelser som de hade god kunskap om.

3. Kristen tro var, och är, socialt sprängstoff med en inneboende kraft att bryta upp sociala orättvisor och skapa social förändring individ för individ. Kärleken mellan bröder och systrar tillsammans med vetskapen om att Jesus är vår Herre förändrar allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar