måndag 25 april 2011

Boktips för församlingsmedlemmen utifrån J.A. Edgrens seminarium 1875

I boken "John Ongman - En levnadsteckning" av John Magnusson 1932 kan man se en uppställning av de ämnen som studerades vid den svenska avdelningen vid J.A. Edgrens svenska teologiska seminarium i Chicago 1875.

Jag har roat med att under varje ämne föreslå en bok som kan ge en inblick i ämnet för den vanliga församlingsmedlemmen. Grundkravet för mig är att boken ska vara på svenska, att jag själv använt den och att jag tror att den fungerar för en vanlig bildad församlingsmedlem utan några direkta förkunskaper. Jag har föredraget böcker som är i tryck, där sådana finns.

Bibeln
Att läsa Bibeln är centralt. Det kan vara nyttigt att ta en del hjälp av kringlitteratur för att få hjälp att korta avståndet från biblisk tid till idag. Bibelläsningen blir mer givande om man känner att man förstår vad man läser.
 • "Libris stora handbok till Bibeln" - Massor av bilder och massor av fakta. Det är något med attityden som jag har svårt med, jag använder den inte mycket, men flera vänner gillar den.

Svenska språket
Kurser i svenska språket kanske är främst för den som ska predika. Men, samtidigt kommer nästan alla kristna någon gång förklara evangelium, kanske för arbetskamrater, på kyrkkaffet eller på söndagsskolan. För mig är det nog praktisk övning jag vill rekommendera framför allt. Att skriva och tala. Och att läsa goda författare.

Nya Testamentet på grekiska
För den vanliga församlingsmedlemmen är kunskaper i grekiska kanske inte det första man behöver. Men att kunna få någon kunskap om de bakomliggande order är nyttigt.
 • "Vad säger grundtexten? - Biblisk ordbok" av Folke Boberg. Finns på antikvariat.
Biblisk geografi
Att se kartor över det som nämns i Bibeln och att se hur länder och makter ändrats genom historien ger en viktig förståelse av Bibeln.

Bibeltolkningens lagar
Det finns många tolkningar av Bibeln och många angreppsätt för bibeltolkning. Att ta en stund och reflektera över detta är bra. Att lyssna till vad troende har lärt sig genom årtusenden.
 • "Att läsa och förstå bibeln - en handbok" - Gordon Fee är en av de mer ansedda exegeterna idag. Mikael Tellbe vid Örebro Missionsskola skriver "Det är bara att gratulera svensk kristenhet att den här boken nu finns tillgänglig på svenska. Den lämpar sig för att läsas såväl i församlingen som på bibelskolor och seminarier, såväl av den 'vanlige' bibelläsaren so av den teologistuderande. Må den få rusta oss alla till att bättre förstå och tillämpa Bibeln för i dag."
Hebreiska
 • "Vad säger grundtexten? - Biblisk ordbok" av Folke Boberg. Finns på antikvariat
Pastoralteologi
Pastoral teologi är på ett sätt mest för pastorn. Men, alla i församlingen gör tjänst på något sätt, den informella själavården inte minst, och så aktivt deltagande i församlingens liv och traditioner. Det kan vara nyttigt att läsa lite fokuserat om detta.
 • "Själavård vid köksbordet" - Börjar bli en klassiker. Om hur en enkel själavård där alla kan göra sin del kan vara så betydelsefull i församlingen. Flera god råd.
 • "Tillsammans : nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts" - Vi gick igenom ett kapitel varannan vecka i en smågrupp. Det tog en hösttermin och en vårtermin. Det var mycket nyttigt att reflektera över församlingens handlingar som dop, förbön och begravning. Hur vår tro tar sig uttryck i dessa handlingar. Vi fick nog alla mer glöd för församlingslivets alla olika delar efter detta.
Systematisk teologi
 • "Kristen tro" - En bred översikt över trosläran under redaktion av Alister McGrath. Bredden är både en styrka och en svaghet. Bör kanske kombineras med något från den egna traditionen. Här kan man få svar på många frågor.
 • "Svenska Baptisters Bekännelse 1861" - Grunden för den här bloggen. Väl värt att läsa igenom bekännelsen från 1861 och kanske ta den som grund för studier i McGraths troslära. Se vad man ser grund för i Bibeln och vad som ser ut att vara tidsbundet. För den som läser engelska är det också värt att se på Europeiska Baptistfederationens "Statement of Identity" som ger en nutida presentation av baptisternas grundläggande tro. Det är heller inte fel att se på F.O. Nilssons bekännelse från Borekulla.

2 kommentarer:

 1. Köp gärna böckerna från Libris.se eller i din missionsbokhandel. Gynna de butiker och förlag som specialiserat sig på den här typen av litteratur. Det blir sällan dyrare, ofta billigare!

  SvaraRadera
 2. Hej Daniel. Visst ska vi gynna våra kristna butiker och förlag.

  Tack för din kommentat.

  Baptist 1861

  SvaraRadera