lördag 5 mars 2011

En kväll med Anchor Yale Bible Dictionary

Det blev ett inköp av Anchor Yale Bible Dictionary, en julklappspeng var med och finansierade versionen för Logos. Det innebär att jag kan använda denna bibelencyclopedi både på datorn och på iPad. Jag använder iPad mer och mer för bibelstudier, där har jag Logos, Accordance och Olive Tree.

Här är några tankar efter en kväll med Anchor Yale Bible Dictionary

1. Efter att ha bläddrat runt i artiklar i ämnen som jag studerat lite djupare tidigare så känner jag tydligt att inget studium i fortsättningen kan vara komplett utan att se vad Anchor har att säga. Det är långa utförliga artiklar knutna till den senaste forskningen. Det känns som ett ansvar mot församlingen och kolla upp vad Yale Anchor Bible Dictionary har att säga i ett ämne innan jag undervisar i församlingen, även om undervisningen i grunden kommer från andra källor.

2. Utan tvivel är Anchor Yale Bible Dictionary inget stabilt evangelikalt uppslagsverk. Yale skriver att det är "An unprecedented interfaith exploration of the Bible". Custer skriver i sin översikt över bibellitteratur att "The Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992.), edited by David Noel Freedman, expresses the hard-line liberal position." Det är utger sig varken för att vara eller är ett evangelikalt uppslagsverk. Det utger sig inte ens för att vara ett kristet uppslagsverk, interfaith är ordet Yale använder. Däremot vill man vara nära den senaste forskningen, forskning som ofta utgår från att Bibeln inte är trovärdig som källa. Jag får nog säga att en sekulär naturlistisk världsbild präglar en hel del av Anchor Yale Bible Dictionary. När jag i morse läste artikeln "Bibeln står i vägen för arkeologin" så slog det mig att Hans "Hatte" Furuhagen kanske aldrig bläddrat i Anchor Yale Bible Dictionary, då hade han nog fått modifiera sin hypotes. I det här uppslagsverket kan det nog mer kännas som att en sekulär världsbild står i vägen för arkeologin.

3. Jag tror att en mogen kristen mår bra av att läsa om resultaten av liberal och sekulär bibelforskning. Men, det bör inte vara det enda man läser. Jag skulle aldrig köpt Anchor Yale Bible Dictionary om jag inte hade "Zondervan Encyclopedia of the Bible" och "The Internationel Standard Bible Encyclopedia" att jämföra med. Ibland i Sverige får man det ibland att framstå att liberal och sekulär bibelforskning är den vetenskapliga sanningen, det enda trovärdiga och det som måste undervisas på pastorsseminarierna. Det finns mycket trovärdig kristen evangelikal forskning som med håller högsta akademiska klass. D.A. Carson är ett namn jag följer noga (allt han skriver är bra) och Dallas Theological Seminary är ett exempel på institution med högklassig forskning. Jag lämnar inte huvudet hemma när jag går till kyrkan, men det betyder heller inte att jag lämnar evangelikal kristen tro.

4. Ett område av verkligheten kan angripas från flera olika perspektiv. Många sociologiska fenomen kan förklaras av sociologins vida familj av teorier, men också intressant nog av nationalekonomins verktyg som har helt andra grundantaganden. Jag tänker mig nog att olika sätt att forska om Bibeln kan beskrivas med del som Imre Lakatos kallar för forskningsprogram. Jag har inte tänkt det här riktigt färdigt, men jag tänker mig att sekulär bibelforskning är ett fullt legitimt forskningsprogram, vid sidan av liberal kristen bibelforskning som är ett fullt legitimt forskningsprogram, vid sidan av evangelikal kristen bibelforskning som är ett fullt legitimt forskningsprogram. Tillsammans angriper man ett område av verkligheten med olika grundförutsättningar och olika grundantaganden. Om den naturalistiska världsbilden är utgångspunkten så tolkar man med det som grund, om en kristen teistisk världsbild är utgångspunkten är så tolkar man med det som grund. Olika grundförutsättningar ger olika resultat, så är det i alla vetenskaper, och det flesta vetenskapsområden har flera olika forskningsprogram parallellt. Något man läser om i tidningarna och som vännerna på universiteten talar om nu är psykiatrin där psykoanalysen, det psykodynanmiska perspektivet och kognitiv beteendeterapi slåss vilket som är bäst och som ska användas i vård och forskning. Jag tror att det är sunt att forskning med olika grundförutsättningar pågår parallellt, men ibland bör vi ärliga mot varandra och vara öppna för hur ett grundantagande påverkar hur vi tolkar data.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar