fredag 18 mars 2011

Humor: Faran att blanda sig i problem

Att engagera sig i församlingslivet ger ofta mycket tillbaka. Ibland är det dock svåra frågor och problem som kan vara svåra att hantera. Denna norska video förklarar en väg att lösa problem som kanske inte är så förebildlig.

Söppel: Sopor

Tuckla: Mixtra med, vara inblandad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar