torsdag 24 mars 2011

Ongman - några glimtar om nådegåvorna

John Ongman (1845-1931) var en svensk baptist som lade grunden för det som nu är Evangeliska Frikyrkan.

I boken "Kortfattade Framställning av Bibelns Grundsanningar" utgiven 1911 kan man om den heliga Andes ämbeten punkt c läsa:

"c) Han utdelar nådegåvor. 1 Cor 12:8-11, 1 Cor 14:1-34, Ex 31:2-3, Ex 35:31, 1 Sam 11:6."

I boken "Dopet i den helige Ande" utgiven 1920, kan man läsa:

"... sedan 1907, i vår tid, kom dennas sanning att utbreda sig mera allmänt över hela kristenheten, och därefter har flera av Andens nådegåvor uppenbarat sig, vilka förut ej voro kända med undantag av mycket sällsynta och enstaka fall. Men dessa sällsynta fall voro för den de troende i allmänhet helt och hållet okända"

Ongman berättar vidare, att det ändå funnits många som längtat alla apostlatidens Andens nådegåvor skulle "uppväckas och komma i verksamhet".

En slutsats att dra av ovan att de svenska baptistpinjärerna innan 1907 kan ha haft en längtan efter mer av helig Ande och nådegåvor, men att det var först med väckelsen på Azusa Street som det kan beskrivas i termer från dagens karismatiska rörelse. Jag tror att det kan vara lätt att tolka in saker i äldra dokument, t.ex. Svenska Baptisters Bekännelse 1861, som inte riktigt var det man tänkte sig då.

3 kommentarer:

 1. Tror du på tungotalet ?

  SvaraRadera
 2. Hej Josef

  Jag funderar just nu mycket över hur man ska förstå tungotalet, både under apostlarna tid och idag.

  Det jag är säker på att en församling kan fungerar bra utan att tungotalet är i centrum. Å andra sidan tycks ju församlingar kunna fungera bra med tungotalet också. Anders Wiberg tycks ju ha klarat sig bra utan tungotal. Å andra sidan var Andens gåvor mycket viktiga för Ongman och hans rörelse.

  Så för mig handlar det mycket om att försöka förstå rätt tolkning av Bibeln i det här ämnet.

  Inte mycket till svar kanske, men det bästa jag kan ge nu på morgonen.

  SvaraRadera
 3. Jag har nog lite tankar i ämnet eftersom att jag själv talar i tungor.
  Jag tror absolut på det, men jag tror det finns mycket "counterfeit" i bland hör jag babblande i tungor. Fast bibeln säger att det är ett språk.
  För 2 år sedan var jag lite tveksam efter som jag är uppvuxen inom Livets ord och talade i tungor.
  Tungotalet på Livets ord är aggressivt.
  Efter jag lämnat rörelsen och fått förbön av en vän så förändrades mitt tungotal.
  Fast jag har många gånger tvivlat på om det är en genuin gåva eftersom jag aldrig använder den.
  och det känns obehagligt när jag gör det.
  Jag använder det aldrig nu för tiden även om jag när som helst skulle kunna börja tala i tungor. Men i bland undrar jag om det bara är ord eller vad är det för något.
  Men när jag var med i en pingst församling för några år sedan talade man i tungor men inte publikt på möterna utan endast för sig själva i bönen. så Jag antar att det är samma gåva jag har som dem. att tala för sig själv är det inte så Paulus säger?
  Jag talar mer i tungor än ni andra.
  Men jag ber också med förståndet.

  SvaraRadera