söndag 29 augusti 2010

Sveriges enda barthian

Gustaf Wingrens recension av Lars Lindbergs troslära "Ny Skapelse" i Tro & Liv 5/86 har titeln "Sveriges enda barthian". Nog finns det fog för att kalla Lars Lindberg för detta, det stöds av en genombläddring av Ola Sigurdsons "Karl Barth som den andre".

"Ny skapelse" är en tillgänglig troslära komplett med studieplan för studiecirklar. Wingren ser ett det som en i grunden barthiansk troslära, även om det finns andra inflytanden och även kritik av Barth. Jag får nog hålla med Wingren om att det är som Wingren skriver "ett imponerande verk".

Jag erkänner att jag inte läst "Ny skapelse" från pärm till pärm och att jag känner mig tveksam till en del av den teologi den ger uttryck för. Otvivelagtigt är dock att boken ger en inblick om ett viktig strömning i svenska missionsförbundet vid den tiden.

I det här inlägget är mitt fokus apokatastasis. På sidan 205 skriver Lindberg:

"Nya testamentet talar om förtappelsens risk och kyrkan har har inte i uppdrag att förkunna att allt står väl till eller att alla kommer att bli frälsta. Med det finns heller inget uppdrag att utesluta allas frälsning som en gudomlig möjlighet, eftersom det heter att Gud vill att alla ska bli räddade."

Så Lindberg säger i praktiken att det kanske är så att alla kommer till himlen. Barths otydlighet i frågan finns också hos Lindberg.

Man kan nog lungt säga att baptistpionjären Oncken hade en annan syn på det hela. I 1847 års tyska baptistbekännelse kan vi läsa följande:

"15 ARTIKELN.
Om Herrans återkomst, de dödas uppståndelse och den yttersta Domen.
Vi tror på Herrans Jesu Kristi återkomst i makt och härlighet. Vi anser hans uppenbarelses dag för återlösningsverkets krona, för på den ska alla världens ögon skåda hans sanning och underbara härlighet; de ska se den krönte ärans Konung, och med honom hans brud Församlingen; ty de avsomnade i Kristus ska kroppsligen uppstå i oförgänglig härlighet, de ska se honom såsom han är, tillika vara med honom och regera med honom.
Vi tror även på de ogudaktigas uppståndelse och på världsransakningen, då alla människor måste uppenbaras för Kristi domstol, att få efter deras handlingssätt under livstiden. Då skall Guds Son ge åt en och var, som i tro tjänat och efterföljt honom, evig salighet, även så skall han fälla över alla ogudaktiga den eviga fördömelsens dom. Vi tror fast på den Heliga Skrifts bestämda och klara förkunnande, som avmålar människans salighet och osalighet efter detta livet såsom oföränderligt, och tro, att båda tillstånden är eviga, alltså att ingen övergång ifrån det ena tillståndet till det andra äger rum, och att ingen frälsning efter döden är möjlig.
Vi påminner oss vår Herre Jesu Kristus ord: Se jag kommer snart! och med Anden och bruden, såsom vars väsentliga lem vi betrakta oss, ropar vi amen. Ja, kom, Herre Jesus!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar